Ber om hjelp. Har satt ut kasser med spørreundersøkelser i nasjonalparken.

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil ha hjelp av turgåere i sommer. – Vil du bidra til å tilrettelegge Rondane-dovreområdet bedre for både deg, naturen og dyrelivet? Da kan du svare på spørreundersøkelsen du finner i de åtte svarekassene som er plassert rundt omkring langs stinettet i sommer, melder Nasjonalparkstyret på sine nettsider. […]

Viktige naturområder under press. Verdens våtmarker har 50-års jubileum.

I år er det 50 år siden den internasjonale våtmarkskonvensjonen kalt Ramsar ble etablert. Denne er den eldste av de moderne miljøavtalene. Ramsarkonvensjonen er, kort fortalt, en internasjonal avtale om bevaring og ikke-ødeleggende bruk av verdifulle våtmarksområder. Konvensjonen ble undertegnet 1971 i byen Ramsar i Iran. Norge ratifiserte avtalen i 1974, og i […]

Statskogs 212 hytter er nå tilgjengelig i turportalen UT.no

– Nå blir overnattingstilbudet vårt tilgjengelig for enda flere, og vises sammen med turmuligheter.  Det opplyser kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog i en pressemelding. – Dermed blir det også enklere å finne flotte friluftsopplevelser i nærheten av hyttene våre. Statskog har rundt 90 utleiehytter og mer enn 120 åpne […]

Foreslår flere nye nasjonalparker, utvidelser og endring av vern. Møtes av lokal motstand flere steder.

Sunnmørsalpane, Hornelen, Masfjordfjella og Øystesefjella foreslås utredet som nye nasjonalparker. Det er Miljødirektoratet som forslår nye nasjonalparker, og Klima- og miljødepartementet som behandler forslagene. For å gjennomføre endringer ønsker direktoratet lokal aksept. Det er det ikke i alle tilfellene, og flere forslag legges derfor til side inntil videre. Det foreslås […]

Ukjente tilstander: Norsk-arktisk tundra trues av klimaendringer

Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. Temperaturøkningene forventes å gi store og uforutsigbare konsekvenser for økosystemene. For første gang kommer en samlet vurdering, basert på lange tidsserier og nyutviklet metodikk, av tilstanden til økosystemene for tundra i Norge, melder Miljødirektoratet. Tilstandsvurderingen er gjort […]

Undersøkelse: 1 av 3 nordmenn ringer 113 for sent. Gratisapp kan redde liv i fjellet.

Appen «Hjelp 113» har nær 1,87 millioner nedlastninger. – Appen korter ned responstid, mener krisepsykolog. Stiftelsen Norsk Luftambulanse står bak gratisappen «Hjelp 113». Appen brukes til å automatisk dele din posisjon med nødsentralene når du ringer 113 via appen. Nøyaktige koordinater gjør at ambulanse og legehelikopter finner deg lettere, noe som kan spare viktig tid. […]