Kartlegging av jerv: – Hjelper oss til å forstå hvordan dyrene samhandler med miljøet sitt

Rapport: Det er nå 349–391 jerv i Norge. Totalt er det mellom 980 og 1088 individer i Norge og Sverige. Dette er en liten nedgang fra i fjor.