Bålforbud: – Ta heller med varm mat på termos

Selv om det er vått og fuktig der du er, kan det være tørt i nærheten. Gnister kan fly langt. Brudd på forskriften kan straffes med bøter.