Bålforbud: – Ta heller med varm mat på termos

> Lesetid: 5 minutter <

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud. I denne perioden er det strenge regler for å gjøre opp ild i skog og utmark.

Bare i 2023 var det 1253 skog- og gressbranner i Norge, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De fleste av disse fant sted i perioden med bålforbud.

– Uvettig bålbrenning og bruk av åpen ild er de vanligste årsakene til branner i skog og utmark, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Selv et lite bål kan raskt komme ut av kontroll.

– Om sommeren er det ofte tørt og da kan selv en liten glo fra et bål fort spre seg til en stor brann. Det er gode grunner til at bålforbudet finnes, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Skog- og gressbranner i 2023. Illustrasjon: brannstatistikk.no / Magasinet Villspor
Skog- og gressbranner hittil i 2024. Illustrasjon: brannstatistikk.no / Magasinet Villspor

Reglene åpner for skjønn

– Det generelle bålforbudet, som gjelder fra 15. april til 15. september, betyr at det er forbudt å tenne bål, engangsgrill, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen i en pressemelding. 

– Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men vi oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige. 

Reglene åpner for skjønn, men den som gjør opp ilden har uansett ansvaret. Er du usikker, er oppfordringen å ta kontakt med lokalt brannvesen.

Foto: Magasinet Villspor

Råd for bål i skog og utmark:

 • Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september.
 • Følg med på skogbrannvarselet på Skogbrannfare.met.no.
 • Følg rådene fra ditt lokale brannvesen.
 • Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål.
 • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale.
 • Vær oppmerksom på vindretning og vindstyrke.
 • Unngå å brenne materiale som gir gnister.
 • Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det skikkelig slokket.
 • Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene.
 • Unngå bruk av engangsgriller.

Kan straffes med bøter

Mange gress- og skogbranner har startet som følge av små bål som ikke er forsvarlig slokket. Andre branner har startet av hensatte engangsgriller.

Selv om det er vått og fuktig der du er, kan det være tørt like i nærheten. Gnister kan fly langt.

– Ta heller med varm mat på termos enn å risikere å starte brann ute i naturen, sier Søtorp.

Brudd på regelverket kan straffes med bøter.Forelegg: 12.000 kroner

26. april 2022 kom et bål ut av kontroll i Arna i Bergen. Brannen spredte seg over et stort område. Flammene kom nær hus og flere beboere ble evakuert. Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter ble kalt ut.

Først to dagere senere var brannvesenet sikre på at brannen var slukket.

Mannen ble ilagt et forelegg på 12.000 kroner.

– Dagen da dette skjedde var det tørt og stor fare for spredning av brann, sier politifullmektig Øystein Horn til Bergens Tidende.

– Politiet har vurdert det slik at mannen opptrådte uaktsomt, og vi mener et forelegg på 12.000 kroner er riktig. Det baserer vi på gjeldende føringer og nivået i sammenliknbare saker.

Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg.

Godkjente bålplasser

Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det stort sett lov å bruke hele året.

Godkjent bålplass: Stemningsfullt ved bålet en sen kveld. Foto: Magasinet Villspor

Du finner en oversikt over godkjente bålplasser på din kommunes nettsider. 

Flere gressbranner allerede

Endringer i klimaet har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg utover perioden for det generelle bålforbudet.

Det har allerede vært en rekke gressbranner i 2024.

10. mars ble rundt 500 m² med gress og lyng avsvidd etter at et bål som kom ut av kontroll på Vormedal i Karmøy kommune sør for Haugesund.

Norske kommuner kan innføre forbud mot å gjøre opp ild når som helst i løpet av året, også utenom perioden for bålforbudet.

Dette er hjemlet i forskrift om brannforebygging paragraf 3: Generelle krav til aktsomhet.

Her heter det også: «Forbudet skal oppheves så snart brannfaren eller de ekstraordinære forholdene er over. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring».

Farevarsel om skogbrannfare

Meteorologisk institutt sender ut farevarsel om skogbrannfare når det har vært tørt lenge. Skogbrannfareindeksen for Norge er basert på den kanadiske Fire Weather Index (FWI).

Fargeskalaen til skogbrannfareindeksen følger en «trafikklys-modell», som er mye brukt internasjonalt. For skogbrannfarevarselet brukes fargene gult og oransje.

Meteorologisk institutt bruker bare rødt for ekstremvær, hvor det ventes voldsomme skader og ekstraordinær fare for tap av menneskeliv.

Fargeskalaen følger en «trafikklysmodell». Ved lav skogbrannfare brukes mørkegrønn, deretter lysegrønn farge. Når faren øker brukes gult, som betyr «noe fare». Ved oransje er skogbrannfaren så høy at det blir sendt ut farevarsel. Her er det en reell fare for at en brann kan bli stor og være vanskelig å håndtere. Snødekt mark har ingen skogbrannfare. Dette er markert med hvitt i skogbrannfareindeksen. Skjermbilde: Meteorologisk Institutt

– Det er gode grunner til at bålforbudet finnes, og vi har alle et ansvar for å forhindre brann i naturen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Fakta: Bålforbud

 • Aktsomhet: I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.
 • Generelt bålforbud: I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å tenne opp bål eller grille i eller i nærheten av skog og annen utmark. Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud, men er selv ansvarlig for å være aktsom og vurdere når det er trygt.
 • Lokale bestemmelser: Lokalt brannvesen, kommunen og grunneiere kan ha fastsatt egne regler. Sjekk derfor nøye på forhånd hva som gjelder der du er.
 • Ansvarlig: Det er alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet.
 • Kan straffes med bøter: Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Brudd på dette kan straffes med bøter.
 • Det generelle bålforbudet er nedfelt i Forskrift om brannforebygging:
  Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
  – Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

  (Kilde: Lovdata, Brannvernforeningen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud, men du må selv vurdere risikioen – og er ansvarlig om det skjer noe. Foto: Magasinet Villspor

Fakta: Norsk Friluftsliv

 • En fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950.000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.
 • Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10.000 medlemmer.
 • Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.
  (Kilde: Norsk Friluftsliv)

Fakta: Brannvernforeningen

 • Grunnlagt: 7. november 1923. en pådriver for økt brannsikkerhet i Norge.
 • Visjon: Ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i brann.
 • Verne liv: Brannvernforeningen jobber for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon og mot ulykker med farlig stoff.
 • Stiftelse: Ideell og uavhengig stiftelse, samarbeider tett med myndigheter, brannvesen, forsikring og andre sentrale aktører mot de samme målene. 
  (Kilde: Brannvernforeningen)

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →