På tur i vennlige fjell: Inn til flyvraket – og videre til det «tapte» halepartiet

Det ligger et flyvrak på Ringebufjellet. På størrelse med en buss. Der har det ligget siden 1942. Men hvor er det blitt av flyets haleparti?