Striden om Nordkapp-platået: Hotellkjede kan ikke kreve inn penger uten løyve fra kommunen

Nordkapp kommune: – Dette er en viktig dom for alle som ønsker enestående naturopplevelser i Norge. Vestre Finnmark tingrett har i dag kommet med domsslutning i saken Scandic Hotels AS mot Nordkapp kommune. Nordkapp kommune vant over Scandic Hotels AS.  Rettens dom er at hotellkjeden ikke har lov til å innkreve parkeringsavgift fra besøkende til friluftsområdet … Fortsett å lese Striden om Nordkapp-platået: Hotellkjede kan ikke kreve inn penger uten løyve fra kommunen