Striden om Nordkapp-platået: Hotellkjede kan ikke kreve inn penger uten løyve fra kommunen

> Lesetid: 2 minutter <

Nordkapp kommune: – Dette er en viktig dom for alle som ønsker enestående naturopplevelser i Norge.

Vestre Finnmark tingrett har i dag kommet med domsslutning i saken Scandic Hotels AS mot Nordkapp kommune. Nordkapp kommune vant over Scandic Hotels AS. 

Rettens dom er at hotellkjeden ikke har lov til å innkreve parkeringsavgift fra besøkende til friluftsområdet på Nordkapp-platået, uten løyve fra Nordkapp kommune. I dommen fra Vestre Finnmark tingrett får Nordkapp kommune medhold i at området dekkes av friluftsloven. Scandic Hotels AS er også dømt til å betale kommunens saksomkostninger.

– Dette er en seier for allemannsretten og adgangen til norsk natur. Dette er en viktig dom for alle som ønsker enestående naturopplevelser i Norge, melder Nordkapp kommune på sine sider.

Skal studere dommen, vurderer anke

Hotellkjeden Scandic har ment at det populære turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven. Motparten har hevdet at Nordkapp-platået er et utmarksområde etter friluftsloven, og at parkeringsplassen er en utfartsparkering og omfattes av friluftslovens paragraf 14.

Scandic Hotels AS må betale kommunens saksomkostninger med 1.620.458 kroner. Distriktsdirektør i Scandic, Knut Sigurd Pettersen, sier til NRK at selskapet er skuffet over dommen.

– Nå skal vi studere dommen nøye, så skal vi i tiden frem til september vurdere en anke til lagmannsretten, sier distriktsdirektør i Scandic, Knut Sigurd Pettersen, til NRK.

Opprinnelig har Destination Scandic Nordkapp tatt inngangsavgift på nærmere 300 kroner for dem som ønsker å besøke området, ifølge Din side.

– Folks frie adgang til storslåtte naturopplevelser

Nordkapp kommune sier dette om dommen: – Med friluftsområdet på Nordkapp som case/eksempelsak, har Nordkapp kommune alene måtte ta et stort nasjonalt ansvar for å sikre allemannsretten og folks frie adgang til storslåtte naturopplevelser. Det er et meget stort og tungt ansvar for en liten kommune.

– Nordkapp kommune er selvfølgelig veldig glad for at vårt syn er støttet og bekreftet av retten. På samme måte som vårt syn gang på gang har vist seg rett i henhold til Statsforvalterens vedtak og veiledninger, Miljødirektoratets uttalelser og Klima- og miljødepartementets tolkninger. Striden om Nordkapp-platået har pågått i årevis. Sentralt i konflikten er tolkningen av friluftslovens paragraf 14 om adgang til å kreve avgifter for besøkende i naturen.

Ingen skal kunne tjene penger på folks tilgang til naturen

– Dette er en prinsipielt viktig dom, og en seier for friluftslivet og allemannsretten. Ingen skal kunne tjene penger på folks tilgang til naturen vår, sier Knut J. Herland, styreleder i Norsk Friluftsliv.

– Dagens dom bekrefter at Nordkapp-platået først og fremst er et friluftsområde, som i prinsippet skal omfattes av allemannsretten. Denne forståelsen er i tråd med tolkingen til kommunen, statsforvalteren, departementet og Sivilombudsammen, sier Herland.

Saken startet med et vedtak i Nordkapp kommune i 2020. Vedtaket sa at Scandic ikke kunne kreve inn parkeringsavgift på Nordkapplatået. Dette mente hotellkjeden var ugyldig, dermed havnet saken i rettsvesenet.

Dette er Lov om friluftslivet (friluftsloven) paragraf 14:

Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →