– Ville dyr, spesielt rovdyr, gjør alt de kan for å unngå mennesker

Forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet kartlegger bestandene av store rovdyr over hele Norge og Sverige.