Ber om hjelp. Har satt ut kasser med spørreundersøkelser i nasjonalparken.

> Lesetid: < 1 minutt <

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil ha hjelp av turgåere i sommer.

– Vil du bidra til å tilrettelegge Rondane-dovreområdet bedre for både deg, naturen og dyrelivet? Da kan du svare på spørreundersøkelsen du finner i de åtte svarekassene som er plassert rundt omkring langs stinettet i sommer, melder Nasjonalparkstyret på sine nettsider.

– Vi håper vi at du har noen minutter til overs på turen din, og at du har lyst til å hjelpe oss. Vi vil gjerne vite hvordan du bruker området, og om opplevelsen står til forventingen.  

Resultatene av undersøkelsen skal brukes som grunnlag for tilrettelegging i området. Målet er å legge til rette for gode opplevelser samtidig som naturverdiene tas vare på.

Fakta: Rondane nasjonalpark

  • Rondane nasjonalpark ble opprettet i 1962, og utvidet i 2003.
  • Selve nasjonalparken er 963 kvadratkilometer.
  • Ser vi på Rondane og Dovre nasjonalparker med tilliggende landskapsvernområder under ett, har vi et fredet belte fra Ringebufjellet i sør til Hjerkinn på Dovrefjell i nord.
  • Karakteristisk for Rondane er de dype dalbotnene og høye toppene, og mest kjent er kanskje Rondslottet og Storronden. Kilde: rondane-dovre.no
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →