Kommentar

Kommentar: Hvorfor virker ikke byggeforbudet i strandsonen?

Vi skjønner at ikke alt kan være forbudt i 100-metersbeltet. Men skal Oslofjorden være tilgjengelig for alle, må byggeforbudet praktiseres etter Stortingets intensjon, mener tre friluftsorganisasjoner. Kommentar: Morten Dåsnes, Friluftsrådenes LandsforbundHans Erik Lerkelund, Norsk FriluftslivEspen…

Kronikk: Reiselivet må ta vare på urørt natur

Uten omfattende natur- og klimagrep vil reiselivsnæringen både miste konkurransefortrinnet og gjestene. Kronikken er skrevet av: Peter Oma, friluftsfaglig rådgiver hos Norsk friluftsliv, Ingrid Larsen Wigestrand, friluftsrådgiver hos Friluftsrådenes Landsforbund og Trygve Sunde Kolderup, seksjonsleder…

Kommentar: Jeg er klar for nye turer, hva med deg?

Med høstferien på trappene er det svært gledelig å oppsummere erfaringene fra annerledessommeren 2020: Nordmenn har vært svært flinke ute i naturen! Ellen Hambro, Direktør i Miljødirektoratet • Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står…