Innlegg Magasinet Villspor

Turorientering: Jakten på postene

Dette er aktiviteten om du for alvor skal på villspor i nærområdet. Orienteringsklubber og andre lag og foreninger legger hver sommer ut poster til turorientering. Postene legges ut i ditt nærmiljø: I enkelte områder er…