Nyhetsmeldinger

Går sammen for å redde fjellreven

Ved starten av 2000-tallet var det rundt 50 fjellrev i Norge, Sverige og Finland. I Finland var fjellreven helt utryddet for et par år siden.