Millioner til friluftsliv: Gir penger til DNT-hytter, Marka-løyper, turstier, ferieaktiviteter, badstuflåte og badebrygge

> Lesetid: 4 minutter <

Skiforeningen får 15 millioner kroner til løyper, det gis 50.000 til ferieaktiviteter og 38.000 til miljøvennlige redningsbrett. DNT får 50.000 millioner kroner til hyttevedlikehold.

Hittil i år har 209 prosjekter innen natur og friluftsliv fått pengestøtte av Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge. Stiftelsen har siden 2002 bidratt med 7,5 milliarder kroner. Stiftelsen eier i dag rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og bruker utbyttet til allmennyttige formål. I tillegg til stiftelsens ordinære søknadsordning, finnes det en enklere ordning hvor man kan søke inntil 50.000 kroner i støtte.

Dette er noen av søkerne som har fått penger fra stiftelsen i 2021:

 • Regnbuen 4H i Buskerud: 49.200 kroner til SUP, stormkjøkken og diverse utstyr.
 • Tønsberg kommune: 50.000 kroner til installasjoner i Klimastien
 • Høre Røde Kors hjelpekorps i Oppland: 30.000 kroner til vannredningsutstyr
 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund i Østfold: 50.000 kroner til ferieaktiviteter for barn og ungdom
 • Nordpolen skole FAU: 35.000 kroner til skøyter og hjelmer
 • Norges livredningsselskap: 38.000 kroner til miljøvennlige Rescue Boards

Den største enkeltstående tildelingen i DNTs historie

 • I 2021 får Den Norske Turistforening (DNT) tildelt 50 millioner kroner til vedlikehold av DNT turisthytter på Østlandet for å sikre et varig og godt hyttetilbud. Det er den største enkeltstående tildelingen i DNTs historie.

– Dette er fantastisk, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang til DNTs nettsider. – Ved hjelp av disse midlene får vi satt i gang helt nødvendig vedlikehold og utvikling av hyttene våre. Mange av hyttene er over 100 år, og det er behov for oppgraderinger som ikke kan løses gjennom dugnadsinnsatsen.

– Disse pengene bidrar til at vi kan ønske turgåere velkommen også de 100 neste årene, sier Solvang.  

380.000 til å redusere marin forsøpling

Miljøstiftelsen Elv og Hav i Østfold ble stiftet i 2019, formålet er å plukke, analysere, spore og minske marin forsøpling. Stiftelsen jobber for at miljøet både på land, elv og i hav skal bli bedre og mer bærekraftig.

Stiftelsen får i år 380.000 kroner til maskiner og utstyr fra Sparebankstiftelsen.

En halv million kroner til badstuflåte

Flyt Fredriksvern badstuflåteforening får 500.000 kroner til badstu. Foreningen skal bygge en badstuflåte i Stavern. Dette skal være et helårstibud, og er tenkt som en aktivitetsmulighet for beboere og tilreisende.

– Flyt leverte en strålende, solid gjennomarbeidet og overbevisende søknad, og vi i Sparebankstiftelsen DNB vil gjerne bidra til å realisere dette flotte prosjektet, sier representantene fra Sparebankstiflelsen DNB, Rune Holmefjord og Jens Emanuel Borvik i en innsendt artikkel til Østlands-Posten.

Prosjektet vil gjenoppta en århundrelang tradisjon for bading og badehus i området ved Fredriksvern Verft.

Hurdal: 200.000 kroner til badebrygge

Hurdal kommune får 200.000 kroner til bade- og flytebrygge. Meieriodden er et populært område for bading og rekreasjon. Nå skal det tilrettelegges med ny badebrygge. Dette vil bidra til badeglede for små og store i bygda.

Meieriodden er en langgrunn sandstrand ved Hurdal Kirke i Viken fylke.  Her er det friområde med rastemuligheter, toalett tilpasset funksjonshemmede og parkeringsplass.

200.000 kroner til restaurering av Padlehytta

Larvik og omegns turistforening får 200.000 kroner til utstyr og oppgradering av Padlehytta (tidligere Padleklubbhytta). Foreningen drifter flere overnattingshytter og dagsturhytter. Nå skal de restaurere Padlehytta, som ligger på Framnesodden. Dette er en flott møteplass og turmål sommerstid, og et sted hvor mange kommer for å bade.

Turistforeningen har 350 kilometer merkede stier og hyttene Eikedalen, Lauvesetra, Ivarsbu, Presteseter og Padlehytta.

Du kan skape et bedre nærmiljø for barn og unge: Vi støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Sparebankstiftelsen DNB

400.000 kroner til tilrettelegging av sti

Eggedal turlag ønsker å tilrettelegge stien opp til Haglebunatten. Stien er erosjonsutsatt og tiltak må gjøres for sikre at turglade kan ta turen til Haglebunatten. Turlaget får 400.000 kroner til tilrettelegging av sti Haglebunatten.

Turen til Haglebunatten er ifølge ut.no 3 kilometer: Stien starter på Haglebu Feriesenter hvor det er parkering, den går opp den bratte lia til Snøfonntjenn 1030 moh. Den fortsetter opp fjelleggen, selve toppen ligger rundt 500 meter inne på platået.

15 millioner kroner til utstyr til løyper

Foreningen til ski-idrettens fremme får 15.000.000 kroner til utstyr til løypepreparering, vedlikehold og oppbevaring av dette.

Skiforeningen tilrettelegger over 2000 kilometer skiløyper og bidrar til at svært mange får tilgang til gode naturopplevelser i marka. Å lage skispor krever utstyr og godt vedlikehold av dette. Med midler til utstyr og vedlikehold muliggjøres god planlegging for drift av utstyrsparken, som igjen legger til rette for mange gode skiopplevelser i nærmiljøet og i marka, skriver Sparebankstiftelsen på sine sider.

Foreningen er en av Norges største og eldste friluftsorganisasjoner med om lag 72.000 medlemmer. Skiforeningen skal inspirere flere til økt aktivitet i Marka og Holmenkollen hele året.

– En gledens dag og en viktig anerkjennelse av jobben vi gjør, sier generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide.

Fakta: Sparebankstiftelsen

 • Være en langsiktig eier i DNB. Stiftelsens grunnkapital består av 130 millioner aksjer i DNB.
 • Bruke av overskuddet til allmennyttige formål.
 • Over tid skal minst 75 prosent av tildelingene og investeringene gå til stiftelsens geografiske kjerneområde, som er det opprinnelige hjemmeområdet for Sparebanken NOR: Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vest-fold og Telemark, og Ringsaker kommune i Hedmark.
 • Det gis også tiltak av nasjonal betydning over hele landet. Dette gjelder prosjekter i regi av landsomfattende organisasjoner, museer, kunstnerhjem og kulturminner av nasjonal betydning.

Søknadsportalen, frister:

 • Her kan du søke om støtte, finne utbetalingsskjema og skjema for status- og sluttrapport.
 • For søknadsfristen 1. februar: Forvent svar i begynnelsen av mai.
 • For søknadsfristen 1. mai: Forvent svar i slutten av juni.
 • For søknadsfristen 1. september: Forvent svar i slutten av november. (fakta: sparebankstiftelsen.no)
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Knut Øsmundset

Journalist, fotograf og grafisk designer. Nysgjerrig på naturen og gjerne på villspor: rutene ikke alle går, og turene som ikke gikk som de skulle. Det er gode opplevelser i de små ekspedisjonene. Av og til er et telt i hagen nok.
View all posts by Knut Øsmundset →