Nytt marint verneområde: – Jeg mener vernet vil være positivt for det aktive friluftslivet.

> Lesetid: < 1 minutt <

Rauerfjorden og Teineholmen fikk status som verneområder 23. juni 2021. Med det er over 20 prosent av Oslofjorden vernet.

Rauerfjorden marine verneområde og Teineholmen naturreservat henger sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark i sørøst. Færder nasjonalpark ligger like i nærheten på vestsiden av fjorden.

– Jeg mener vernet vil være positivt for det aktive friluftslivet i området, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Område med korallrev og artsrikdom

De vernede områdene inneholder korallrev, vakker skjergård og artsrikdom preget av den baltiske strømmen. Den baltiske strømmen gir lav saltinnhold og store temperatursvingninger. Dette området er også viktig for sjøfugl, melder regjeringen i forbindelse med vernet.

De nye verneomnrådene ligger i Fredrikstad kommune i Viken fylke.

Positivt for aktivt friluftsliv

– Oslofjorden har natur vi skal være stolte av, men tilstanden er flere steder kritisk både for planter, fisk og andre sjødyr, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Nye inngrep som kan skade naturen, som blant annet installasjonar på havbunnen, deponering av masse, mudring o.l, og bruk av bunntrål, er eksempler på aktiviteter som blir forbudt, sier Rotevatn.

Nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler nasjonalpark skal forvalte Rauerfjorden marine verneområde og Teineholmen naturreservat. Sammen med Kosterhavet nasjonalpark på svensk side av grensa, er et sammenhengende kystområde med et totalt areal på rundt 752 km2 i Skagerrak, fra Fredrikstad til Kosterøyene og Bohuslän på svensk side av grensa, nå vernet.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →