Undersøkelse: 8 av 10 er bekymret for fremtidige naturopplevelser

> Lesetid: 2 minutter <

– Mange kjenner på kroppen at det begynner å bli vanskeligere å finne stille og urørte steder i skogen, på fjellet og ved sjøen, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

En nasjonal Ipsos-undersøkelse viser at hele 86 prosent av nordmenn nå er bekymret for at nedbygging av naturen vil gå ut over deres barn og barnebarns mulighet til å oppleve den, melder Norsk friluftsliv i en pressemelding.

Organisasjonen Norsk Friluftsliv er initiativtaker til undersøkelsen.

Mindre urørt natur i Norge

Fysiske inngrep i naturen, som bygging av veier, hytter og energianlegg, gjør at det blir stadig mindre urørt natur i Norge. Bare i løpet av de siste hundre årene, har villmarka i Norge blitt redusert fra omkring halvparten av landarealet til mindre enn 12 prosent.

Blant de mellom 18 og 29 år svarer hele 98 prosent i undersøkelsen at de er bekymret for at deres barn og barnebarn ikke vil få samme naturopplevelser som de selv har hatt.

Hele 28 prosent i denne aldersgruppen karakteriserer seg som svært bekymret.

Spørsmålet er kun stilt til personer som har oppgitt at de selv er foreldre eller besteforeldre.

Ta vare på naturen

– Med dagens utbyggingsnivå, er det naturlig å spørre seg hvordan det da vil bli for våre barn og barnebarn i framtiden, sier Bente Lier i en pressemelding fra Norsk Friluftsliv.

– Politikerne våre må være bevisste at de har et ansvar for å ta vare på naturen for framtidige generasjoner, og handle deretter. 

Fakta: Norsk Friluftsliv

  • Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjonene, med over 950.000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.
  • Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.
  • Visjon for perioden 2022–2025 er Friluftsglede for flere – oftere.
  • I perioden 2022–2025 skal Norsk Friluftsliv handle i tråd med vedtektenes §1 med spesiell vekt på politisk påvirkning for å styrke friluftslivets posisjon i samfunnet, de frivillige friluftslivsorganisasjonenes økonomiske rammevilkår og friluftslivets naturgrunnlag

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →