4,2 millioner til friluftsliv. Penger til friluftstoaletter, hengekøyeparker, kart, benker og skilt.

> Lesetid: < 1 minutt <

Å tilrettelegge for friluftsliv er viktig både for trivsel, folkehelse og livskvalitet. Nå har Troms og Finnmark fylkeskommune fordelt tilskudd til 60 små og store aktivitetstiltak.

Målet er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen, skriver fylkeskommunen på sine sider.

Barn og unge er en særlig prioritert målgruppe, sammen med grupper som av ulike årsaker kan oppleve en høyere terskel for deltakelse.

– Friluftsrådene og frivilligheten skaper uvurderlige naturopplevelser lokalt og regionalt, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp). – Jeg er imponert over all innsatsen ildsjeler legger ned for andre og for fellesskapet. Årets friluftstiltak er avgjørende for folkehelse, bolyst og livskvalitet. 

Fylkesrådet bidrar i tillegg til nærmere to kilometer klopper, tre friluftstoaletter, turorienteringskart, broer, benker, skilt og infotavler.

Flere turveger og infrastrukturtiltak skal i 2021 opprustes og tilgjengeliggjøres for flere brukergrupper, blant annet for rullestolbrukere.

– Hverdagsfriluftsliv og tilgang på møteplasser i nærmiljøet har vist seg ekstra viktig gjennom koronapandemien. I lys av dette gir vi blant annet midler til åtte gapahuker, flere bålplasser og to spennende hengekøyeparker, sistnevnte i Nord-Troms, forteller Eriksen Balto (Sp).

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →