Forsker bekymret for barna: Mer innetid. Mer skjermtid. Mindre lek ute.

> Lesetid: < 1 minutt <

– En mulig forklaring er at endrede vaner under pandemien, sier Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Andelen foreldre som oppgir at barna deres leker ute daglig, er mer enn halvert siden 2015.

Kun 18 prosent av småbarnsforeldre oppgir nå at barna deres leker ute 5-7 ganger i uka, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos.

Det er en kraftig nedgang siden 2015, da 41 prosent svarte dette.

Mer innetid og skjermtid

Det er Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, som har tatt initiativ til kartleggingen.

– Det å se en såpass stor nedgang på bare syv år er bekymringsfullt, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

– Funnene samsvarer dessverre også med andre studier gjort den siste tiden. En mulig forklaring er at endrede vaner under pandemien, med mer innetid og skjermbruk, er vanskelige å snu.

Mindre ute under koronapandemien

Hun viser blant annet til en rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) som viste at fire av ti barn var mindre ute under koronapandemien, og at seks av ti også brukte mer tid foran skjermen.

Merete Lund Fasting er førsteamanuensis ved fakultet for helse og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder, og har forsket på barns lek utendørs i mange år.

– Når du har vært mye ute i barndommen har du kjent mye på dette med glede, frihetsfølelse og undring. Dette har de unge voksne vi har snakket med om barndommen med seg videre i livet, sier Fasting.

Hun mener foreldrene må ta ansvar for å få barna vekk fra skjermene.

– Det skjer ikke helt av seg selv, for barn er ofte veldig glad i å være i den opplevelsen de er i akkurat nå. Så de trenger kanskje et skyv.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →