Fraråder bading etter funn av sykdomsfremkallende bakterier

> Lesetid: < 1 minutt <

På grunn av det kraftige regnværet i det senere, er det målt høye verdier av potensielt sykdomsfremkallende bakterier i Rokosjøen i Løten kommune.

Det frarådes derfor å bade ved den kommunale badeplassen Haverbekkvika i Rokosjøen inntil nye målinger er tatt, melder kommunen lørdag 19. juni.

Det er målt verdier av E-coli- bakterier over det som av FHI er ansett som akseptabelt nivå for badevann. Dette er bakterier som finnes i avføring hos alle dyr og mennesker, og det vil alltid finnes en del av disse i alle friluftsvann, skriver kommunen.

Haverbekkvika er kommunens offentlige badestrand som senere år har blitt utbygd med mange muligheter i tillegg til bading. Det er ikke gitt advarsler for kommunens øvrige badeplasser.

I Mosjøen er det ikke utført målinger. Dette vurderes. Kommunen vil følge opp med oppdateringer.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →