Gaupa er mest populær av de fire store rovdyrene

> Lesetid: 2 minutter <

Ulv er det store rovdyret flest misliker.

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA), som har kartlagt folks holdninger til store rovdyr siden 2010.

Målingen fra 2023 viser at ideen om at store rovdyr skal finnes i Norge har større oppslutning enn tanken på ha dem i naturen der vi selv bor, melder NINA i en pressemelding. 

  • Gaupa er mest populær av de fire store rovdyrene. Samlet oppgir 73 prosent at de liker eller liker godt at det finnes gauper i Norge. For bjørn, jerv og ulv er dette tallet henholdsvis 67, 61 og 60 prosent.
  • Ulv er det store rovdyret flest misliker. 16 prosent oppgir at de enten misliker eller misliker sterkt at vi har ulv i Norge. En av tjue oppgir til og med at det misliker det sterkt.

Rapporten undersøker nordmenns holdninger til de fire store rovpattedyrene bjørn, ulv, jerv, og gaupe.

Rapporten diskuterer hva nordmenn mener om å ha disse rovdyrene i Norge, og i sitt eget nærområde, samt eventuelle forskjeller mellom by og land. Forvaltning av de store rovdyrene diskuteres også.

Data er samlet inn gjennom to spørreundersøkelser: en nasjonalt representativ undersøkelse og en fra 13 kommuner (lokalssamfunnsutvalg) som ligger innenfor forvaltningssonen for ulv. 

Undersøkelsene fra 2010 til 2023 viser at andelen av befolkningen som er positive til rovdyr er nokså stabil. Folk på bygda og i byene er mer enige om store rovdyr enn vi får inntrykk av gjennom den offentlige debatten, skriver NINA i pressemeldingen.

Også på mindre steder er det mer vanlig å like enn å mislike store rovdyr.

– Likevel ser vi at konflikt mellom by og land stadig løftes fram som en slags hovedforklaring på meningsforskjellene, sier seniorforsker Olve Krange i NINA.

– Inntrykket vårt er at det dreier seg om en seiglivet myte.

– Motsetninger mellom by og land er en side av saken, men neppe den viktigste. Tallene her tyder på at andre sosiale og kulturelle motsetninger betyr mer, sier Krange.

Rovdyr i naturen der du selv bor

Mens det var 60 prosent som enten likte eller likte godt å ha ulv i Norge, er det 38 prosent som liker tanken på ha dem i naturen der de selv bor.

I motsatt ende av skalaen ser vi at de 16 prosentene av respondentene som svarte at de mislikte eller mislikte sterkt at det finnes ulv i Norge øker til 32 prosent når de blir bedt om å ta stilling til å ha ulv der de bor.

For gaupa var det hele 73 prosent av utvalget som likte ideen om ha gaupe i Norge, mens 53 prosent likte tanken på å ha den i naturen der de selv bor.

Metoden som er brukt gjør at gjør at resultatene kan sammenlignes med liknende undersøkelser fra Sverige, skriver NINA: Mye er likt i de to landene, men rovdyr har enda større oppslutning i Sverige.

Hele rapporten kan leses her: Nordmenns holdninger til store rovdyr 2010, 2017 og 2023

NINA rapport 2407: Nordmenns holdninger til store rovdyr 2010, 2017 og 2023. Av Olve Krange og Helene Figari


About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →