Historisk vandrerute: Følg i sporene til sabotørene i Tafjordfjella

> Lesetid: 2 minutter <

Mot slutten av 2. verdenskrig lå tre menn i skjul i Tafjordfjella for å gjennomføre en større sabotasjeaksjon. Nå kan du gå i deres fotspor langs Fieldfareruta.

Historiske vandreruter er et samarbeid mellom Den norske turistforening (DNT) og Riksantikvaren. Målet med de utvalgte rutene er å gjøre gamle ferdselsveier bedre kjent.

Fieldfareruta baserer seg på bevegelsene til motstandsmennene Joachim Rønneberg, Birger Strømsheim og Olav Aarsæther under siste delen av andre verdenskrig.

De tre sabotørene skulle da utføre en aksjon mot tyskernes kommunikasjonslinjer i Romsdalen. De lå i skjul i Tafjordfjella i nærmere ett år for å gjennomføre aksjonen.

– Historiske vandreruter er et prosjekt som vi setter stor pris på hos Riksantikvaren. Det gir mange mennesker mulighet til å få gode kulturmiljøopplevelser i naturen, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding. 

– Et utrolig spennende område

– Dette er en fantastisk tur gjennom et utrolig spennende område for alle som er interessert i krigshistorie, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT i pressemeldingen.

– Historien til motstandsmennene som bodde her og den unike Fieldfarehytta under den bratte bergskrenten gir turen en ekstra dimensjon. 

Opplevelser: Krigshistorie og kulturminner 

Den 6. august åpner Fieldfareruta i Tafjordfjella. Dette er den 15. ruta i dette tilbudet. I september åpner Postruta over Finnmarksvidda.   

– Det er en glede at vi kan åpne to nye historiske vandreruter i år sammen med DNT, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Fieldfareruta går fra Zakariasvatnet i Tafjord til Reindalseter via Rønnebergråsa i Hulderkoppen over til Veltdalen og Fieldfarehytta.

I Veltdalen finnes det et lite museum over anleggsarbeidet i forbindelse med kraftutbygging på 1920-tallet. Dette museet inneholder også gjenstander brukt under Operasjon Fieldfare under andre verdenskrig.

Derifra kan man velge å gå til for eksempel til Pyttbua, Vakkerstøylen eller Torsbu.

Vi er veldig glade for at det omsider er kommet en Historisk vandrerute i vårt område.

Tone Drabløs, DNT Sunnmøre

Langs ruta er det et stort antall kulturminner fra tidligere tider: boplasser, steinbuer og fangstgraver.

Fieldfareruta åpner 6. august 

Dag Terje Klarp Solvang og avdelinsdirektør hos Riksantikvaren, Elisabeth Dahle vil stå for den høytidelige åpningen på Reindalseter den 6. august.  

I forbindelse med åpningen vil det bli arrangert en dagstur til Hulderkoppen via Rønnebergråsa, som alle kan være med på. Samtidig vil det også starte en fire dagers fellestur til Veltdalen og Fieldfarehytta med retur til Reindalseter via Nedre Veltdalen.

Det er DNT Sunnmøre som har ansvaret for hyttene og området.  

Fakta: Den norske turistforening

  • Den Norske Turistforening er et forbund av 57 selvstendige medlemsforeninger med tilknyttede lokallag.
  • Det er DNTs medlemsforeninger som driver hytter, merker stier og arrangerer turer.
  • DNT sentralt (administrasjon og landsstyre) skal legge til rette for at medlemsforeningene får utført sine oppgaver.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →

1 thought on “Historisk vandrerute: Følg i sporene til sabotørene i Tafjordfjella

Comments are closed.