Oslofjorden: Samlet opp 4,4 tonn plastpellets på 16 måneder. Utslipp: 13,2 tonn.

> Lesetid: 2 minutter <

23. februar 2020 førte en storm, helt sør i Danmark, til et utslipp av 13,2 tonn små plastkuler (pellets) fra en container om bord i skipet Trans Carrier. Utover i mars begynte de hvite plastkulene å dukke opp på strender i Norge og Sverige. 

Størrelsen på kulene (2-3 mm) skapte bekymring for at de kunne spises av fugl, fisk og andre vannlevende organismer, melder Kystverket.

Hendelsen ble definert som en akutt forurensning etter forurensningsloven.

Kystverket satte i gang en statlig aksjon for å begrense skade på miljøet. Miljøundersøkelser skulle kartlegge om utslippet kunne føre til skade på miljøet.

Aksjonsorganisasjonen ble etablert på samme måte som ved en oljevernaksjon. Kystverket ledet aksjonen. De interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) befarte kysten og organiserte arbeidet i sine kommuner.

Til forskjell fra oljevernaksjoner har mye av selve oppryddingsarbeidet vært gjort sv organisasjoner som til daglig samler inn marint avfall i skjærgården.

Oslofjorden Friluftsråd har koordinert og hatt den daglige oppfølgingen av disse  opprydningsteamene. Statens naturoppsyn (SNO), ble brukt til å sjekke verneområder.

Plastpellets ble påvist fra svenskegrensa (og i Sverige) og helt inn til indre Oslofjord, ned langs Vestfold- og Telemarkkysten og helt ned til Lindesnes. Med god hjelp fra publikum er det meldt inn nesten 900 steder hvor det er funnet pellets. Alle disse er sjekket ut gjennom aksjonen.

Hardest rammet var Østfoldkysten og deler av Vestfold. Det er utført 1377 dagsverk knyttet til opprydningen.

– Totalt er det samlet opp 7689 liter plastpellets, eller ca 4,4 tonn i denne aksjonen. Det er vi veldig godt fornøyd med. At mer enn 20 millioner plastpellets er samlet opp, dvs. en tredjedel av det totale utslippet, er et meget godt resultat, melder Kystverket.

Det norske rederiet som eier Trans Carrier har fulgt og støttet aksjonen hele veien. I tillegg har de finansiert, via Oslofjorden friluftsråd, opprydning av om lag 9 tonn annet marint avfall.

Til tross for at mye er fjernet vil en i lang fremtid kunne finne mindre mengder plastpellets langs strendene.

Miljøundersøkelsene har gått på kartlegging av tilsettingsstoffer (flammehemmere, plastmyknere mm.) samt eventuelle effekter på fugl og fisk.

Resultatene viser at det var et rent plastprodukt uten spesielle tilsetningsstoffer. Sammenfall i tid med utslippet og en større mengde ærfugl som døde i Oslofjorden gjorde at en eventuell sammenheng her ble spesielt undersøkt. Resultatet viser at massedøden skyldes matmangel og ikke inntak av plast. En større fiskeundersøkelse utført av Havforskningsinstituttet påviste heller ikke at fisk hadde spist plastpellets.

Fakta: Kystverket

  • Kystverket sørger for sikker og effektiv ferdsel langs kysten og inn til havner.
  • Kystverket har ansvar for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning. Kystverket er en norsk statlig etat under Samferdselsdepartementet.
  • Etaten er organisert med et hovedkontor i Ålesund og fem regioner, med regionkontorer i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg.
  • I tillegg er det etablert en beredskapsavdeling i Horten. (Kilde: Kystverket/Wikipedia)
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →