Advarer: Svake snølag gir økt skredfare i påsken

> Lesetid: 3 minutter <

Gleder du deg til påske og fine turer i fjellet? Planlegg godt. Unngå snøskredterreng.

Slik det ser ut nå blir vedvarende svake lag et skredproblem i påsken, melder NVE i en pressmelding.

– Hvis du har tenkt deg inn skredterreng må du selv gjøre en vurdering på om det finnes noen skredproblemer i det konkrete henget, sier vaktleder Solveig Kosberg i Snøskredvarslingen.

– Vær obs på at dette krever mye kunnskap, og særlig hvis det er vedvarende svake lag i snødekket.

Usynlig fare tar liv

Svake lag er vanskelig å se på overflaten. Det er det skredproblemet som tar flest liv.

– Mange steder er det i ferd med å utvikle seg vedvarende svake lag høyt i snødekket sier Kosberg.

På Sunnmøre har skredfaren økt. I andre regioner i Sør-Norge er det observert at det er i ferd med å danne seg kantkorn høyt i snødekket. Det er usikkert hvordan det vil utvikle seg videre, men NVE følger situasjonen.

Snøskredfaren i nord kan bli betydelig

I Nord-Norge er det mange steder ganske stabile forhold, men det vil endre seg raskt.

– Når vi får påfyll av snø kombinert med vind, slik vi gjør på torsdag, vil snøskredfaren øke, advarer Kosberg.

Kantkorn og rim i overflaten vil bli til et svakt lag under den nye snøen. Det kan gi skumle forhold og skredfaren vil øke raskt.

Skredvarsel fra NVE. Skjermbilde: varsom.no/snoskred/varsling/

Mer presise varsler med observasjoner

– Det er viktig at de som skal til fjells holder seg oppdatert på snøskredvarselet. Vi følger situasjonen fremover og oppdaterer varslene daglig, sier Kosberg.

Om du deler det du ser og hører i Varsom-appen vil det hjelpe NVE og andre til å oppdage hvordan snøen utvikler seg. Det gjør at varslene blir bedre.

Bruk kartverktøyene som finnes og planlegg for trygge påsketurer.

Er terrenget 30 grader eller brattere kan skred løsne av seg selv, eller du og noen i gruppen din kan løse ut skred. Dette kalles løsneområder for snøskred.

Det tryggeste er derfor å unngå terreng som er 30 grader eller brattere.

Vaktleder Solveig Kosberg i Snøskredvarslingen

Naturlig utløste skred

Husk også at terrenget under bratte fjellsider er utløpsområder for snøskred. Om skred løsner over deg kan du bli truffet.

Du må være ekstra på vakt dersom snøskredvarselet varsler om naturlig utløste skred, fjernutløste skred eller det er en skiløper eller to i bratta over deg.

Varsom-appen gir en oversikt. Bratthetskart er også nyttige.

– Last ned appen nå om du ikke har gjort det tidligere. I appen kan du også laste ned offlinekart som du kan bruke om du ferdes steder uten mobildekning, sier Kosberg.

På mange DNT hytter henger bratthetskartene på veggen. De er også tilgjengelig i andre digitale løsninger som SeNorge.no og turportalen ut.no.

Utfordrende i alpint terreng

I noen deler av landet er det mye bratt terreng og utfordrende å finne ruter hvor du unngår snøskredterreng helt.

– Hvis du har tenkt deg inn skredterreng må du selv gjøre en vurdering på om det finnes noen skredproblemer i det konkrete henget. Vær obs på at dette krever mye kunnskap, sier Kosberg.

– Husk også å holde god avstand til skavler. Skavlbrudd fører i gjennomsnitt til et dødsfall i året..

– Det er viktig at de som skal til fjells holder seg oppdatert på snøskredvarselet. Vi følger situasjonen fremover og oppdaterer varslene daglig, sier vaktleder Solveig Kosberg i Snøskredvarslingen. Arkivfoto: Magasinet Villspor

Fakta: Noregs vassdrags- og energidirektorat

  • Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar.
  • NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging.
  • NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →

1 thought on “Advarer: Svake snølag gir økt skredfare i påsken

Comments are closed.