Høy risiko: Fire punkter til tryggere ferdsel utenfor preparert løyper

> Lesetid: 2 minutter <

Velger man å kjøre utenfor preparerte skiløyper er det en risiko for å bli tatt av snøskred.

– Det kan være fristende å kjøre utenfor de preparerte løypene når du er i et alpinanlegg. Velger man å gjøre det, er det viktig å være klar over at man kan utsette seg selv for snøskredfare, sier snøskredvarsler Emma Julseth Barfod i en pressemelding.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppfordrer alle som velger å kjøre utenfor preparerte løyper om å sjekke skredfaren og skredterrenget i Varsom-appen.

Ikke tryggere nær anlegg

– Vi vet at mange av våre skigjester også liker å ferdes utenfor merkede, sikrede og preparerte løyper, sier Camilla Sylling Clausen. Hun er generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

– Det kan virke som om gjestene har et inntrykk av at det er tryggere når man er i nærheten av et alpinanlegg. Dette stemmer ikke.

All kjøring utenfor preparerte skiløyper skjer på eget ansvar. Det er derfor viktig å tenke sikkerhet, på samme måte som når man går på topptur.

– Skikjøring utenfor preparerte løyper innebærer risiko.

1. Sjekk snøskredfare og skredterreng i Varsom-appen.  

Sett deg inn i dagens skredproblem og unngå områder hvor skredproblemet er til stede. Skred kan løsne i terreng som er 30 grader og brattere. Faren for skred er ofte størst i skoggrensa.

Lær mer om skredterreng på Varsoms skredskole.

2. Kjør alltid med skredsøker, spade og søkestang

Det er viktig å trene på å bruke utstyret, så redningen går raskt hvis du eller turkameraten din blir tatt av snøskred.

– Vi anbefaler også å ha med førstehjelpsutstyr, et ekstra varmt plagg og feller i sekken. Med feller kan du raskere nå frem til den skredtatte. Tiden er spesielt kritisk når man er begravd under snøskred.

Lær mer om skredutstyr på snøskredskolen.

3. Kjør flere sammen. Kjør en og en ned bratte heng.

Hvis du blir begravd i snøskred er du avhengig av at noen finner deg raskt. For å overleve bør den skredtatte berges ut innen 15 minutter. Ned bratte heng kjører man aldri sammen, kjør én og én. Husk også å stoppe på trygge og oversiktlige steder.

4. Vurder terrenget rundt deg.

Er du i en terrengfelle? Terrengfeller er for eksempel en bekkedal, klipper, skog og lignende som fort vil forverre konsekvensene ved et eventuelt skred.

Spør deg derfor: Hva skjer dersom det løsner et skred her?  

Les mer om terrengfeller på snøskredskolen.

NVE har laget denne informative videoen for deg som velger å ferdes utenfor preparerte løyper:

Fakta: Noregs vassdrags- og energidirektorat

  • Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar.
  • NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging.
  • NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.
    Kilde: NVE

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →