Miljøvern

Oslofjorden gror igjen: – Den nye kartleggingen er urovekkende

Oppvekstområder for fisk og smådyr i Oslofjorden blir borte, viser en ny kartlegging. På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (Niva) kartlagt viktige naturtyper i Oslofjorden. Noen eksempler er ålegrasenger og sukkertareskog. – Den…