Verdens våtmarksdag 2. februar: Vannet stiger i norske myrer

> Lesetid: 2 minutter <

25 grøftede myrområder i Innlandet, Oslo og Viken, Trøndelag og Vestfold og Telemark fylke ble restaurert i 2021. Nå står flere områder for tur.

Myrarealet i Norge er gjennom de siste 100 årene kraftig redusert på grunn oppdyrking og nedbygging. Tilstanden for gjenværende myrareal er i mange tilfeller forringet.

Spesialrapporten om verdens gjenværende våtmarker fra 2021, Global Wetland Outlook: Special Edition 2021, viser at våtmarker er vårt mest truede økosystem. Våtmarker forsvinner tre ganger raskere enn skogene. En fjerdedel av verdens våtmarksavhengige arter er i ferd med å bli utryddet.Våtmarkene er nødvendige for å opprettholde livsgrunnlaget både for mennesker og naturmangfold over hele verden

2. februar er verdens våtmarksdag som markerer at den globale avtalen om å ta vare på viktige våtmarksområder, Ramsarkonvensjonen, ble undertegnet.

Konvensjonen oppfordrer medlemslandene til å restaurere sine forringede våtmarker.

Torv og myr lagrer karbon

– Vi har fått umiddelbar respons fra naturen flere steder etter restaurering, og vi ser at våtmarksfugler og insekter vender tilbake til de våte områdene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. – I tillegg vet vi at karbonlageret i torva er sikret, og at myra på sikt kan lagre enda mer karbon.

I 2021 ble 25 myrområder i Norge restaurert. Myrene restaureres ved å tette igjen gamle grøfter som hadde til hensikt å drenere bort vannet fra myra. Grøftene tettes ved å bygge demninger av torvmasser. Dette hjelper myrene med å holde på vannet.

Til sammen har over 63.000 meter med grøfter blitt fylt igjen med over 3300 demninger i 2021.

Disse myrområdene ble restaurert i 2021:

Innlandet: 33.662 meter med grøfter er tettet  

 • Brenninga naturreservat i Åsnes: 3638 m
 • Stormyra naturreservat i Tynset: 1725 m
 • Regnåsen-Hisåsen naturreservat i Trysil: 9550 m
 • Hakaskallen naturreservat i Elverum: 1140 m
 • Grand i Elverum: 3412 m
 • Torvmyra i Gjøvik: 3824 m
 • Turrtind naturreservat i Nordre Land: 6703 m
 • Sortåmyra i Våler: 841 m
 • Gillerhaugtjennmyra i Våler: 1300 m
 • Flatåsmyra i Våler: 1529 m

Oslo og Viken: 19.496 meter med grøfter er tettet

 • Kolsjødiplane i Kongsberg: 5498 m
 • Lunde naturreservat i Larvik: 954 m
 • Svenken i Rakkestad: 5129 m
 • Lundsneset naturreservat: 1882 m
 • Evensetermyra i Oslo: 3053 m
 • Griseputten-Stormåsan-Lillomarka naturreservat i Oslo: 2980 m

Trøndelag: 7201 meter med grøfter er tettet

 • Stormyra i Snåsa: 2158 m
 • Vassmyra i Ørland: 1065 m
 • Stamselvmyra i Ørland: 123 m
 • Bymarka naturreservat i Trondheim: 753 m
 • Stormyra naturreservat i Grong: 612 m
 • Øvre Forra naturreservat i Levanger: 248 m
 • Høydalmoan naturreservat i Åfjord: 2242 m

Vestfold og Telemark: 3271 meter med grøfter er tettet

 • Lågåsmyra naturreservat i Kragerø: 3271 m

Stortinget har for 2022 bevilget i overkant av 21 millioner kroner til restaurering av myr og annen våtmark, i tillegg til enkelte andre naturtyper på land.

Fakta: Verdens våtmarksdag 2. februar

 • Ramsarkonvensjonen ble undertegnet i 2. februar 1971 i Ramsar i Iran.
 • Ramsarkonvensjonen er en global miljøavtale med mål om å ivareta viktige våtmarksområder.
 • Avtalen er i dag undertegnet av 172 land, inkludert Norge
 • Avtalen forplikter landene til å ivareta viktige områder med våtmark.
 • Våtmarkene er nødvendige for å opprettholde livsgrunnlaget både for mennesker og naturmangfold over hele verden.
 • Temaet for årets våtmarksdag er å sikre at alle våtmarker blir bevart og brukt på en bærekraftig måte. Det er en appell om å investere økonomisk, menneskelig og politisk kapital for å redde verdens våtmarker fra å forsvinne og for å gjenopprette og restaurere de vi har ødelagt.
Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →