Bålforbud 15. april til 15. september: Dette må du vite

> Lesetid: 3 minutter <

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge. Reglene åpner for bruk av skjønn.

Det generelle bålforbudet skal bidra til å hindre skog- og lyngbrann. Forbudet gjelder all utmark, i skogen, på lyng, på gress, på snaufjell, holmer og i strandområder.

I perioden med bålforbud er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner eller annen åpen ild uten tillatelse fra kommunen.

Kan fravike bålforbudet

– Reglene åpner for at man kan gjøre opp ild der hvor det åpenbart ikke kan medføre brann, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

– Det kan være der det fortsatt er mye snø eller etter mye nedbør. Mange kommuner har også tilrettelagte bålplasser som er godkjent for bruk hele året.

Bålkos: Det er lite som er bedre enn å sitte ved bålet, men fra 15. april til 15. september er det bålforbud. Arkivfoto: Magasinet Villspor

Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre totalforbud mot å gjøre opp ild i naturen. Det betyr at også godkjente bål- og grillplasser kan bli stengt.

Den som antenner er alltid ansvarlig

Ved bålbrenning er det du selv som må vurdere faren ved å tenne ild, påpeker Brannvernforeningen.

Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud, men er selv ansvarlig for å vurdere faren.

Mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket eller etter gjenglemte engangsgriller. Gnister kan fly langt og selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være tørt like i nærheten.

– Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen. Det er viktig å ikke belaste brannvesenet unødig, og brudd på regelverket kan straffes med bøter, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding .  

Det er alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet.

Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet.

Våren er en herlig tid for friluftsliv, og nå som dagene er både lysere og mildere går det fint an å møtes også uten bål.

Bente Lier, generalsekretær Norsk Friluftsliv

Råd og tips

Brannvernforeningen oppfordrer alle til å respektere bålforbudet, og utvise aktsomhet ved ild i skog og utmark:

 • Respektér bålforbudet. Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen.
 • I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål.
 • Vær obs på vindretning og vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir gnister.
 • Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.
 • Unngå bruk av engangsgriller. Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler.

Sjekk lokale bestemmelser

I tørre perioder med stor brannfare kan det innføres både nasjonale og lokale totalforbud mot bålbrenning.

– Sjekk alltid på din kommunes nettsider for lokale regler, og vurder værforholdene nøye før du vurderer å tenne opp, oppfordrer Lier.

Meteorologisk Institutt har en indeks som viser faren for skogbrann i hele landet. Varselet er basert på informasjon om temperatur, fuktighet, nedbør og vind.

Fargeskalaen følger en «trafikklysmodell». Ved lav skogbrannfare brukes mørkegrønn, deretter lysegrønn farge. Når faren øker brukes gult, som betyr «noe fare». Ved oransje er skogbrannfaren så høy at det blir sendt ut farevarsel. Her er det en reell fare for at en brann kan bli stor og være vanskelig å håndtere. Rød er overhengende fare. Snødekt mark har ingen skogbrannfare, dette er markert med hvitt i skogbrannfareindeksen. Skjermbilde: Meteorologisk Institutt

Varselet er basert på den kanadiske Fire Weather Index (FWI), med noen tilpasninger til norske forhold. Meteorologisk Institutt tok i bruk denne metoden i juni 2021.

Skogbrannvettreglene

Brannvernforeningen har utformet egne regler for brannvern til bruk i skog og mark, inspirert av fjellvettreglene.

 1. Gjør deg kjent med skogbrannvarselet og lokale forbud før du gjør opp ild.
 2. Gjør trygge bålvalg, unngå brannfarlig terreng og ta hensyn til vindforhold.
 3. Vær forsiktig når du gjør opp ild i naturen, selv på korte turer.
 4. La aldri bålet være alene.
 5. Husk at et bål kan gi gnister, glør og ulmende røtter under bakken, selv når du tror ilden er slokket.
 6. Varsle i tide. Vit alltid hvor du er, og ring nødnummer 110 ved ild ute av kontroll.
 7. Det er ingen skam å droppe grillpølsa; spis maten kald om nødvendig.

Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.

Brannvernforeningen
Godkjente bålplasser kan bli stengt om det er ekstrem skogbrannfare. Sjekk alltid lokale bestemmelser. Det er den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet. Arkivfoto: Magasinet Villspor

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →