Den gode naturopplevelsen: Sikrer Djeveltrappa, Trolltunga og Gaustatoppen

> Lesetid: 2 minutter <

17 norske turmål får hjelp til å begrense slitasjen og øke sikkerheten.

8,8 millioner kroner kommer fra tilskuddsordningen Nasjonale turiststier.

– I behandling av søknadene har vi lagt vekt på at tiltakene skal bidra til å ta vare på den gode naturopplevelsen, sikkerhet og natur- og kulturminner på turmål med sterk attraksjonskraft og svært høye besøkstall, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– Enkelte prosjekter har fått midler for å kunne sluttføre arbeid som er påbegynt tidligere.

Det at så mange vil ut i naturen, stiller ekstra krav til tilrettelegging og informasjon på de mest populære stiene.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Ivareta naturen

Formålet med ordningen er å ivareta den gode naturopplevelsen, allemannsretten, natur- og kulturkvalitetene og sikkerheten ved noen av Norges mest besøkte naturområder.

– Vi må redusere slitasje og forsøpling, og bidra til økt sikkerhet. Med ordningen Nasjonale turiststier sørger vi for at mange kan besøke norsk natur uten at det går ut over naturen eller sikkerheten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Gaustatoppen får én million kroner i støtte i 2023. Foto: Magasinet Villspor

Gir støtte til 17 turmål i 2023

Troms og Finnmark:

 • Segla, Senja: kr. 750.000
 • Hesten, Senja: kr. 180.000
 • Knivskjellodden, Nordkapp: kr. 290.000

Nordland:

 • Djeveltrappa, Vågan: kr. 1.000.000
 • Svartisleden, Meløy: kr. 361.000
 • Festvågtind, Vågan: kr. 150.000
 • Reinebringen, Moskenes: kr. 360.000
 • Sanna, Træna: kr. 195.000

Møre og Romsdal:

 • Fosseråsa, Stranda: kr. 860.000 (autorisert nasjonal turiststi)
 • Romsdalseggen, Rauma: kr. 350.000

Innlandet:

 • Besseggen, Vågå: kr. 60.000 (autorisert nasjonal turiststi)
 • Viewpoint Snøhetta, Dovre: kr. 60.000

Vestland:

 • Nigardsbreen, Luster: kr. 164.000
 • Trolltunga, Ullensvang: kr. 1.800.000 (autorisert nasjonal turiststi)

Rogaland:

 • Kjerag, Sandnes: kr. 105.000 (autorisert nasjonal turiststi)
 • Preikestolen, Strand: kr. 1.125.000 (autorisert nasjonale turiststi)

Vestfold og Telemark:

Flere av stiene i Norge som har mange besøkende og stor attraksjonsverdi, har utfordringer med slitasje på stien, søppelhåndtering, sanitærforhold, sikkerhet eller behov for informasjonstiltak.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet

Viktig med god besøksforvaltning

Det er sentralt i ordningen at det ikke skal legges til rette for mer utbygging eller tilrettelegging enn det som er nødvendig for å ivareta de ulike kvalitetene til naturområdet.

– Det er positivt at stadig flere søker om støtte til arbeid med besøksforvalting, slik at vi sikrer langsiktige og helhetlige vurderinger som grunnlag for tiltakene, sier Hambro.

Stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer, destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, og regionråd er blant de som kan søke tilskuddsordningen.

Besseggen og Bessvatnet: Besseggen er autorisert nasjonal turiststi. I år får området 60.000 kroner. Foto: Magasinet Villspor

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →