Den norske ulven stammer fra Finland og nordvest-Russland

> Lesetid: 2 minutter <

– Verden har aldri sett en så grundig og omfattende genetisk kartlegging av ikke bare den norske ulven, men også av ulvebestander fra hele verden, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

NTNU vitenskapsmuseet publiserte i dag, 1. desember, resultater fra en unik og svært omfattende studie av ulvens arvemateriale.

Immigrasjon fra Finland og nordvest-Russland

Evalueringen fortalte at tilgjengelig forskning var tilstrekkelig til å konkludere med at den norske/skandinaviske ulvebestanden i Norge stammer fra immigrasjon fra Finland og nordvest-Russland.

Den opprinnelige norsk-svenske ulvebestanden, som ble utryddet en gang før 1970, bidro ikke genetisk inn i den nåværende bestanden.

Fra forskningsrapporten

De fant ikke bevis for hybridisering med hunder i dagens ulvebestand.

På oppdrag fra Stortinget

Stortinget ba i 2016 om en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.

Med bakgrunn i dette ga Klima- og miljødepartementet (KLD) et todelt oppdrag til Miljødirektoratet. Første del av oppdraget ble levert i 2017, da tre uavhengige amerikanske forskere gjorde en evaluering av tilgjengelig forskning.

I del to av oppdraget ba departementet om en utredning som benytter ny metodikk, teknologi og/eller annen kunnskap for blant annet å utrede opprinnelsesområdet for dagens ulvebestand. Samt en avklaring i spørsmålet knyttet til hybridisering mellom ulv og hund.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NTNU vitenskapsmuseet i samarbeid med København universitet nå levert sine forskningsresultater.

Dette er forskernes funn

  • den moderne norsk-svenske ulvestammen er genetisk mest lik en delpopulasjon som i dag hovedsakelig finnes i det sørvestlige Finland.
  • den opprinnelige norsk-svenske ulvebestanden, som ble utryddet en gang før 1970, bidro ikke genetisk inn i den nåværende bestanden.
  • dagens norsk-svenske ulver har blant de laveste nivåene av innblanding fra hund sammenlignet med andre ulver i verden som er studert i dette arbeidet.

1300 prøver, 34 forskere og institusjoner

Datamaterialet er fra over 1300 prøver, samlet inn fra hele ulvens utbredelsesområde. Materiale er variert og fra levende ulver både i villmarken og fra diverse dyrehager, og fra døde ulver fra langt tilbake i tid.

Materiale består også av historiske og moderne prøver fra en rekke hunderaser. Slik er dette et datamateriale som representerer den globale genetiske sammensetningen til ulv og hund.

I alt 34 forskere og institusjoner har hjulpet til med innsamling av materiale.

Vi vil nå sette oss inn i NTNUs arbeid og formidle dette til Klima- og miljødepartementet. Hovedkonklusjonene er i tråd med kunnskapen vi har fra før.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

Les mer om oppdraget her

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →