– Den nye arten kan få stor betydning for bekjempelse av flått i fremtiden

> Lesetid: 2 minutter <

En ny type parasittveps som angriper flått, er for første gang påvist i Norge. Vepsen utvikler seg inne i blodfulle flått og eter dem opp fra innsiden.

Ixodiphagus hookeri er en veldig liten veps, under 1 millimeter lang og med et vingespenn på høyst 1,5 millimeter. Hunnen legger ett egg i flåttnymfer. Dette ene egget gir opphav til mange titall vepselarver. Flåttens immunsystem slås ut av en bakterie og vepselarvene får fritt spillerom inne i flåttnymfen.

Når vepsene er ferdig utviklet etter 1 til 3 måneder, gnager de seg ut av den nå døde flåtten og flyr ut på jakt etter nye flått.

Bekjempelse av flått

– Den nye arten kan få stor betydning for bekjempelse av flått i fremtiden, sier insektforsker Lars Ove Hansen, Naturhistorisk museum i en pressemelding.

– Kanskje kan man sette den ut i naturen, på lignende måte som man i dag bruker parasittveps for å bekjempe skadedyr i veksthusnæringen, sier Hansen.

Nylig identifiserte han Ixodiphagus hookeri blant insektprøver som ble samlet inn i Fredrikstad i 2021. Arten ble påvist i Finland i 2013, men er ikke kjent fra Norge tidligere, og heller ikke i Sverige eller Danmark. Ellers forekommer den spredt over hele verden.

Mislykkede forsøk

I USA ble vepsen forsøkt benyttet til biologisk bekjempelse av flått rundt 1930. Infiserte flått ble satt ut, og veps ble sluppet ut direkte i områder med mye flått.

Felles for disse forsøkene var at de alle var mislykkede.

Nyinnvandret eller nyoppdaget?

– Det er vanskelig å si om den nye, flåttetende arten har innvandret til Norge nylig eller om den har vært her lenge uten at vi har vært klar over det, sier Lars Ove Hansen.

– Likevel er det grunn til å tro at arten øker sin utbredelse i Norge, akkurat som skogflått og borreliose ekspanderer.

Flåttveps: Den som spiser flått

Det latinske navnet Ixodiphagus betyr «den som spiser flått av slekta Ixodes». Arten har ikke offisielt fått norsk navn, den kalles foreløpig for flåttveps.  

Det norske funnet er et resultat av et samarbeid mellom Naturhistorisk museum i Oslo, Norsk entomologisk forening og Landbruksuniversitetet i Tbilisi, Georgia. Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken i Trondheim og stiftelsen Norsk Naturarv.

Flåttveps: Den som spiser flått

  • Det latinske navnet Ixodiphagus betyr «den som spiser flått av slekta Ixodes». Arten har ikke offisielt fått norsk navn, den kalles foreløpig for flåttveps.  
  • Det norske funnet er et resultat av et samarbeid mellom Naturhistorisk museum i Oslo, Norsk entomologisk forening og Landbruksuniversitetet i Tbilisi, Georgia. Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken i Trondheim og stiftelsen Norsk Naturarv.
  • Bildet viser en hunn av Ixodiphagus hookeri, samlet på Kjøkøy i Fredrikstad 2021 av Ove Sørlibråten. Målestokk 0,1 mm. Foto: Geir Søli, Naturhistorisk museum, Oslo

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →

1 thought on “– Den nye arten kan få stor betydning for bekjempelse av flått i fremtiden

Comments are closed.