Farevarsel: – Regnet som kommer kan føre til store vannmengder, flomskred og jordskred.

> Lesetid: < 1 minutt <

Mye regn øker farene i fjellet: – Vi fraråder derfor folk å legge ut på tur i fjellet, sier Seija Stenius, vakthavende hydrolog i NVE.

Mandag 27. juni er det stor vannføring i mange bekker og elver som renner fra fjellområdene nordvest i Sør-Norge. Dette skyldes høye temperaturer og snøsmelting de siste dagene.

Det er ventet mye regn til tirsdag ettermiddag. Det vil øke vannføringen og flomfaren ytterligere, melder NVE i en pressemelding.

Mye regn vil øke vannføringen og faren for flom og jordskred i disse områdene. Illustrasjon: NVE

Oransje og rødt nivå

NVE varsler fare for flom på oransje og rødt nivå i deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal, Jotunheimen, Gudbrandsdalen og Trollheimen. Det er også varslet jordskredfare på oransje nivå for indre strøk av Sogn og Fjordane, fjellstrøka i Oppland og indre strøk i Møre og Romsdal.

Vannet kan stige fort og det er ikke sikkert at du kan krysse den samme elven på vei hjem igjen.

Vakthavende hydrolog Seija Stenius

Som følge av snøsmeltingen og mye regn er det også fare for jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter i indre strøk av Sogn og Fjordane, fjellstrøka i Oppland og indre strøk i Møre og Romsdal. 

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →