Fisket 72.000 pukkellaks i år. Forbereder seg til ny invasjon i 2023.

> Lesetid: 2 minutter <

I år ble flere norske elver invadert av den uønskede arten pukkellaks. Frykten er at den utkonkurrerer villaksen.

En ny arbeidsgruppe skal jobbe med tiltak som kan bekjempe pukkellaksen.

– Vi er bekymret for at pukkellaksen utkonkurrerer villaks og svekker naturmangfoldet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.  

– I år kom pukkellaksen tidligere enn forventet opp i elvene for å gyte, noe som gjorde at tiltakene for å bekjempe den kom litt sent i gang. Dette er det viktig å trekke lærdom av, slik at vi kan starte effektive tiltak til riktig tid ved neste storinvasjon som forventes om to år.

Hun roser den store lokale dugnadsinnsatsen, som gjorde at det ble fisket ut 72.000 pukkellaks.

Det er særlig i Øst-Finnmark innsiget av pukkellaks har vært stort i sommer, og det kom tidligere enn forventet. I de tre elvene Vestreelva, Vestre Jakobselv og Munkelva har man fanget nærmere 40.000 pukkellaks.

Det ble også observert og fanget en del pukkellaks videre sørover.

Vi trenger blant annet økt kunnskap om i hvilken grad de store mengdene pukkellaks fortrenger villaks, sjøørret og sjørøye fra områdene der de gyter, sier Hambro.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Oppretter arbeidsgruppe

Det er satt i gang evaluering av årets sesong. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sendt ut forespørsel til alle lag og foreninger som har fått tillatelse til utfisking av pukkellaks om hvor mye de har fanget, erfaringer med årets aktivitet og hva de foreslår som forbedringer til 2023.

– Dette er viktig for å få inn kunnskap om fangstmetodene som fungerer best, og andre opplysninger som kan bidra til enda bedre organisering av utfiskingstiltak til neste større innsig av pukkellaks som forventes i 2023, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet er på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet i ferd med å etablere en arbeidsgruppe for å samordne og forbedre bekjempelsen av pukkellaks.

Nytt fangstutstyr

Miljødirektoratet foreslo i en handlingsplan for bekjempelse av pukkellaks å skaffe og teste nødvendig fangstutstyr i 2022, for å vite at det fungerer når neste pukkellaksinvasjon forventes i 2023.

Klima- og miljødepartementet annonserte 7. september at de setter av 15,3 millioner kroner i 2022 til nye flyteristfeller. Fellene brukes til å fange pukkellaks langt nede i vassdragene, slik at de ikke kommer seg opp i elvene for å gyte.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →