Fjernet over 1400 tonn søppel. Tau, plast og isopor topper listen.

> Lesetid: 2 minutter <

Pandemien satte ingen stopper for ryddeåret 2020. Over 4100 ryddeaksjoner ble gjennomført, og 1400 tonn søppel ble fjernet. 

En spørreundersøkelse i regi av Hold Norge Rent viser at hele 35 % av befolkningen over 15 år har deltatt på én eller flere ryddeaksjoner i løpet av de siste 10 årene.

I 2020 hadde Strandryddedagen 10-årsjubileum. I forbindelse med jubileet og lanseringen av det nye verktøyet for frivillig opprydding, Rydde, gjennomførte Hold Norge Rent en undersøkelse om frivillig opprydding og bruk av digitale verktøy.

Undersøkelsen viser at hele 35 % av befolkningen over 15 år har deltatt på én eller flere ryddeaksjoner i løpet av de siste ti årene. Dette tilsvarer rundt 1,5 millioner nordmenn.

Nå foreligger Rydderapporten for 2020, og tross pandemien gjennomførte ryddemiljøet over 4100 ryddeaksjoner og fjernet over 1400 tonn søppel. Tau, plastpellets, armeringsfibre og EPS (isopor) topper listen over hva som ble plukket, i tillegg til uidentifiserbare plastbiter.

Nordland topper listen over antall ryddeaksjoner per fylke med Vestland på andreplass og Viken på tredjeplass.

Nordland topper også listen over antall kilo innsamlet avfall per fylke med Vestland på andreplass og Møre og Romsdal på tredjeplass.

På førsteplass over antall frivillige per fylke kommer Rogaland med Innlandet på andreplass og Møre og Romsdal på tredjeplass.

– Ti år med frivillig opprydding har bidratt til å sette søkelyset på marin forsøpling som miljøproblem og skapt grunnlaget for en stor vilje til å jobbe forebyggende både lokalt og nasjonalt så vel som internasjonalt, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Fakta: Hold Norge Rent

  • Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.
  • Vi er bygget opp som en medlemsorganisasjon for bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til et rent Norge.
  • Grunntanken er at forsøpling er et felles ansvar, og at alle kan bidra. (Kilde: Hold Norge Rent)
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →