Harepest påvist: Ikke drikk vann fra usikre vannkilder. Vær varsom med bading.

> Lesetid: 3 minutter <

Harepest kan smitte til mennesker og gi akutt feber, frysninger, hodepine og tretthet. Ubehandlet kan sykdomsforløpet være langvarig.

Veterinærinstituttet har i løpet av august påvist harepest hos fem harer. Tre av harene kom fra Østfold og Follo, én fra Dovre og én fra Stor-Elvdal, melder Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Harepest, også kalt tularemi, er en alvorlig sykdom som kan forårsake død hos hare. Sykdommen kan smitte til kjæledyr og mennesker. Harepest behandles med antibiotika.​ 

Smittedosen er lav, det vil si at det skal få bakterier til for å bli infisert.

Betente sår og lungebetennelse

Sykdommen opptrer i flere former avhengig av smittemåten:

 • Ved smitte via drikkevann er de vanligste symptomene forstørrede lymfeknuter på halsen.
 • Ved direkte kontakt med smittede dyr er det vanligst å få betente sår på hendene.
 • Hvis du har pustet inn støv med tularemibakterier kan du få lungebetennelse.

– Ikke ta på en syk eller død hare. Man bør heller ikke drikke vann fra bekker eller andre usikre vannkilder i området, sier Malin Rokseth Reiten, fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet.

– Følg rådene fra Folkehelseinstituttet, legger hun til.

Slik unngår du å bli smittet

Folkehelseinstituttet har en omfattende liste med råd og anbefalinger, blant annet disse:

 • Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Smitte kan skje ved at du puster inn støv fra syke dyr eller deres avføring.
 • Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr.
 • Brønn eller kilden til brønnen må være sikret slik at forurenset vann ikke kan trenge inn. Er det påvist tularemismitte må brønnen desinifiseres.
 • Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet. 
 • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr.
Harepest kan fra smågnagere smitte til kjæledyr og mennesker. Vær forsiktig om du håndterer dyr mistenkt å ha tularemi.​ Foto: Magasinet Villspor

Oftest påvist i Sør-Norge, forsvinner med vinteren

Harepest forekommer over hele landet, men er oftest påvist i Sør-Norge. De fleste tilfellene forekommer på ettersommeren og høsten, men sykdommen kan også dukke opp tidligere i sesongen.

Harepestsesongen er vanligvis over når frosten kommer.

– En smittet hare blir svært syk og dør vanligvis etter noen få dager. Vi har mindre kunnskap om hvor sykdomsfremkallende denne bakterien er hos smågnagere og enkelte arter fungerer mest sannsynlig bare som smittereservoar, sier Rokseth Reiten i pressemeldingen.

Kjæledyr: Feber og redusert matlyst

– Kjæledyr og husdyr er relativt lite mottakelige for harepest, men hunder som smittes får normalt feber og lite matlyst i noen dager, sier Rokseth Reiten ved Veterinærinstituttet.

– De blir vanligvis ikke alvorlig syke og sykdomstegnene går som regel over i løpet av få dager. Likevel kan noen individer behøve behandling hos veterinær.

Slik skal du varsle

Finner du en død eller syk hare, ta kontakt med det lokale Mattilsynet, som gir råd om hvordan dyret skal håndteres videre. 

Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet avgjøre om en smittet død har skal sendes til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

For å påvise harepest må dyret obduseres. Deretter påvises bakterien i indre organer med en molekylærbiologisk metode.

Påvisning av tularemi hos hare gir grunn til å være på vakt mot sykdommen, og er et varsel om at bakterien finnes i området. Dette er spesielt viktig nå som vi nærmer oss jaktsesong.

Malin Rokseth Reiten, fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet.
Harepest, også kalt tularemi, er en alvorlig sykdom som kan forårsake død hos hare. Sykdommen kan smitte til kjæledyr og mennesker. Harepest behandles med antibiotika.​ Foto: Magasinet Villspor

Fakta: Veterinærinstituttet

 • Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. 
 • Helt siden opprettelsen i 1891 har instituttet arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng.
 • Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet.
 • Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →