Husk båndtvangen for å unngå skader på dyr og mennesker

> Lesetid: < 1 minutt <

– Kos deg med hunden på ferie, men husk båndtvangen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Det er hyggelig å ha med seg hunden på sommerferie i Norge, men det er viktig å huske på at fra 1. april til 20. august gjelder det båndtvang i hele Norge, melder landbruks- og mardepartementet i en pressemelding.

Gjelder alle hunder

Båndtvangen gjelder for alle hunder, og det er ikke tilstrekkelig å la hunden gå ved fot selv om den er aldri så lydig.

I båndtvangstiden skal hunden enten gå i bånd eller være forsvarlig inngjerdet.

I kommuner som har mange husdyr på utmarksbeiter, kan kommunene fastsette båndtvang som skal beskytte beitedyr etter 20. august også. Du kan finne informasjon hos kommunene og på Lovdata, lokale forskrifter.

Jeg ønsker både de tobente og firbente en god sommer. 

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)

Bånd for å unngå skader

Hunder som jager husdyr, tamrein eller vilt, kan gjøre skade selv om de ikke biter. Jaging i seg selv kan medføre utmattelse og heteslag for dyret som blir jaget.

Enkelte dyr løper på sjøen eller utfor bratte skrenter om de blir jaget. Og når beitedyr blir jaget kan avkommet komme bort fra mordyret.

Hundeloven gir noen få unntak fra båndtvangen, men det er viktig å være klar over at selv om man har unntak fra båndtvang, har hundeholderen en aktsomhetsplikt.

I dette ligger det et ansvar for å forebygge at hunden påfører mennesker eller dyr skade.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →