Hvert år blir det færre vinterdager, men endret klima kan gi flere dager med god skøyteis

> Lesetid: 3 minutter <

Interessen for turskøyting øker. Både utlån og salg av skøyter har nådd nye høyder, viser tall fra SSB.

Så langt i år har det vært uvanlig mange vekslinger mellom varmegrader og kuldegrader i Oslo-området. Det kan være en fordel for den som vil gå på skøyter.

Andre steder i landet må man innse at den naturlige skøyteisen kan være borte for godt, melder Meteorologisk institutt i en pressemelding.

På Østlandet venter nå en periode hvor været flerte steder vil veksle mellom minusgrader og plussgrader. Enkelte steder vil det bli noe regn, andre steder snø. Dette kan føre til fine isflater flere steder.

Økt salg av skøyter

Tall fra SSB viser at 14,4 av befolkningen over 16 år gikk på skøyter utendørs i fjor. Både utlån og salg av skøyter nådde nye høyder.

Flere steder legges det nå til rette for skøyting på naturlig is, særlig i det sentrale østlandsområdet. Dette kan bidra til at interessen for turskøyting holder seg godt også i år.

Jakten på isen: Kuldegrader er en forutsetning for naturlig skøyteis. Vekslingene mellom kulde og mildvær kan bidra til å forlenge skøytesesongen. Foto: Magasinet Villspor

Utstyr og sikkerhet

Turskøyter er skøytejern som passer til skisko. I tillegg bør man ha sikkerhetsutstyr som kasteline og ispigger. Med en isstav kan du sjekke istykkelsen.

Man skal aldri anta at isen er trygg, selv om andre er ute på den. Kvaliteteten på isen på ett og samme vann kan variere mye.

De som driver med turskøyting, melder aldri om sikker eller usikker is, men påpeker at alle er ansvarlige for egen sikkerhet.

Isvarsler ligger ute varsom.no og i iskart.no. Nettstedene er utviklet av Norges vassdrags-og energidirektorat. Det finnes egne grupper for turskøyting på sosiale medier.

Jakten på isen: Temperatursvingninger rundt 0 grader kan føre til fine forhold for turskøyting. Foto: Magasinet Villspor

Har ikke skjedd siden vinteren 1944

Meteorologisk institutt har klimaforskere som kan fortelle mer om hva slags landskap, terreng og forhold som gir god skøyteis. De kan også si mer om forholdene for skøyting i et klima i endring.

– Det har vært mange dager med kuldegrader om natta og varmegrader på dagtid i Oslo-området i år, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

I Oslo har temperaturen vekslet mellom minus- og plussgrader 25 ganger mellom 1. januar og 8. februar. Det samme skjedde i 2017. Bare vinteren 1944 har hatt flere slike vekslinger i denne perioden.

Oversikten strekker seg tilbake til 1938.

De viser også at Lillehammer hadde 18 krysninger av nullpunktet i samme periode.

I et passe kaldt vinterklima, som Oslo har, kan man forvente at stigende temperaturer vil gi flere nullkrysninger om vinteren. Om våren blir det derimot færre.

Jostein Mamen, klimaforsker

Nøkkelen til glatt og fin is

Kuldegrader gir naturlig skøyteis. Vekslingene mellom kulde og mildvær kan bidra til å forlenge skøytesesongen.

Mens snøfall ofte setter en stopper for turskøytingen, kan mildvær hente skøyteføret tilbake.

Snøen som smelter, kan gi glatt og fin is når kulda kommer tilbake igjen.

Derfor er vekslinger mellom varmegrader og kuldegrader en fordel for de som vil gå på skøyter.

Kysten: Mindre skøyteis

Kyststrøkene har derimot fått dårligere vilkår for naturlig skøyteis de siste årene. Det er færre dager med frost, og dermed færre dager temperaturen krysser nullpunktet.

– En oversikt over nullkrysninger fra Sola (Stavanger), viser en synkende trend fra 50-tallet og fram til i dag, sier Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Færre vinterdager i hele landet

Klimaendringene gir færre vinterdager i hele landet. Vinterdager telles fra første dag med temperatur under 0 grader til siste dag med temperatur under 0.

Oslo har «mistet» 22 vinterdager de siste tre tiårene, Moss 28, Lillehammer 15 mens Bodø har mistet hele 48.

Klimafremskrivningene forteller at vintrene vil bli mildere også i fremtiden.

Isvettreglene

1. Ha respekt for isen
2. Ikke gå ut på isen uten svømmeferdigheter
3. Husk skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr – spesielt ispigger lett tilgjengelig.
4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredt.
5. Hold deg på sikker is
6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer
7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen.
8. Hvis du går gjennom isen, pust rolig, ikke få panikk.
9. Hvis andre går igjennom isen, hold avstand.

Turskøyter: Fine vinterdager kan gi magiske opplevelser ute. Foto: Magasinet Villspor
Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →