Kritisk truet: Ingen valpelykke for fjellreven

> Lesetid: 3 minutter <

Fjellreven ved avlsstasjon på Oppdal får ikke valper. Forsker: – Vi har observert paring hos flere.

I flere år har fjellrev ved avlsstasjonen på Oppdal fått valpekull. Samtlige seks par som var i stasjonen i fjor ynglet. I år fikk ingen av de syv fjellrevparene valper.

Forskerne tror svaret ligger i fôret.

Tidenes år for fjellreven

Fjellreven er rødlistet, som kritisk truet. Siden 2005 er det iverksatt flere tiltak for å øke bestanden, og bestanden av voksne individer har økt. I 2021 var det 303 voksne fjellrever i Norge, og så langt i år er det registrert 72 ungekull med totalt 334 valper.

Det går mot tidenes år for fjellreven i Norge, melder Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Men for fjellreven ved avlsstasjonen har det altså ikke gått så bra.

Ti tonn fôr fryst ned

Siden oppstarten i 2005 har avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal brukt ferskt fôr produsert for rev i pelsdyrnæringen.

Ved utgangen av 2020 var de fleste revefarmene lagt ned, og dermed forsvant tilgangen på ferskt fôr, melder NINA i en pressemelding.

– For å sikre en stabil forsyning av mat til fjellrevene i avlsstasjonen ble det produsert ti tonn mat ved inngangen til 2021, som ble fryst ned, forteller forsker og leder for avlsprosjektet Craig Jackson i Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Fôret har aldri vært langtidslagret tidligere

I vår så forskerne tydelige symptomer på at to av hannene i avlsstasjonen manglet vitaminet B1 – tiamin.

Dette vitaminet produseres ikke naturlig i kroppen, og både dyr og mennesker er avhengige av å få tilført tiamin gjennom maten.   

– Følgelig pekte revenes mangel på tiamin mot et problem med fôret, sier Jackson.

Revefôret består av ca. 45 prosent rå fisk. Mange fiskearter inneholder høye konsentrasjoner av tiaminase, et enzym som bryter ned tiamin. Nedfrysing stopper heller ikke nedbrytingen helt. Derfor tilsettes tiamin i produksjonen av revefôret.

Næringsinnholdet i det frosne fôret skulle være holdbart i minst to år, men frossen revemat har aldri vært langtidslagret tidligere.

Forsker Craig Jackson, Norsk institutt for naturforskning 

Undersøkt av veterinær

– Begge hannene som viste symptomer på tiaminmangel ble undersøkt av veterinær. De fikk flere injeksjoner med tiamin og ble helt friske, forklarer Kristine Ulvund i NINA.

Mangel på tiamin resulterer ikke nødvendigvis i åpenbare symptomer.

– Bare en liten reduksjon i innholdet av tiamin i fôret har vist seg å påvirke reproduksjon svært negativt hos rev og flere andre arter, sier Ulvund.

– Vi har observert paring hos flere par i vår, og derfor peker alt mot at tiaminmangel er den underliggende årsaken til at forsøkene ble mislykket, sier Jackson.

Forskerne kan ikke slå fast årsaken med 100 prosent sikkerhet, men mye peker på vitaminmangel. Nå testes maten, og det pågår en revisjon av både håndtering og innkjøp av fôr.

Rødlistet: Det går mot tidenes år for fjellreven i Norge, men fjellreven ved avlsstasjonen på Oppdal sliter. Dårlig fôr kan være årsaken. Foto: Craig R. Jackson, Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Fjellreven fredet i 1930

Selv om fjellreven ble fredet i 1930, har ikke bestanden klart å ta seg opp igjen til et levedyktig nivå. Bestanden er liten og sterkt fragmentert i Norge og Sverige.

Flere tiltak er inn ført for å redde fjellreven. Å avle opp og sette ut fjellrev er et av tiltakene. Utsetting og oppfølging gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I 2003 fikk fjellreven en handlingsplan, og i 2005 ble avlsstasjon for fjellrev i opprettet i Oppdal. I 2010 ble det for første gang dokumentert kull av fjellrev fra utsatte fjellrev. Resultatene viser at utsetting har bidratt til en re-etablering av fjellrev i Dovrefjell og andre områder.

Fakta: Tiamin

  • Tiamin er et vannløselig vitamin i gruppen B-vitaminer. Tiamin er nødvendig for utnyttelsen av karbohydrater og energiomsetningen i kroppen. Vitaminet ødelegges lett av varme og i et nøytralt eller basisk miljø.
  • Tiamin produseres ikke av revene selv. Revene er derfor avhengig av å få i seg tilstrekkelige mengder med tiamin gjennom maten.
  • Tiaminmangel hos rev gjør at appetitten svikter og fører til dårlig koordinasjon og lammelser i nakkemusklene, noe som kan vises i form av til unormale bevegelser med hodet.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →