Millioner til naturvern: – Vern er et av de viktigste verktøyene vi har i kampen mot naturkrisen

> Lesetid: < 1 minutt <

Verneområder i Norge har fått til sammen 85 millioner kroner fra Miljødirektoratet for å ivareta naturen.

Over hele landet har forvaltningsmyndigheter for verneområder fått tildelt midler til å ivareta den mest verdifulle naturen i Norge.

Flere områder trenger hjelp

Mange verneområder, særlig naturreservater, ivaretas best ved at naturen får utvikle seg uten at vi påvirker den. Andre verneområder trenger litt hjelp, for eksempel ved skjøtsel av kulturlandskap som slåttemark og kystlynghei, fjerning av fremmede arter og tiltak mot generell gjengroing.

Miljødirektoratet fordeler Stortingets bevilgning til slike tiltak.

Nå har verneområder i alle Norges fylker fått til sammen 85 millioner kroner fra Miljødirektoratet for å ivareta den vernede naturen.

– Vern er et av de viktigste verktøyene vi har i kampen mot naturkrisen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Midlene til tiltak i verneområdene skal bidra til å ivareta naturarven vår for framtidige generasjoner.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Pengene går til forvaltningsmyndigheten for verneområdene – enten Statsforvalteren, verneområdestyrer eller kommuner.

I tillegg til å ivareta verneverdiene, går midlene til tilrettelegging for besøkende i de områdene som tåler besøk.

Flere steder er det dessuten behov for å kanalisere strømmen av folk bort fra sårbar natur.

– Vi har fantastisk natur i Norge, og nasjonalparker og andre vakre eller spektakulære verneområder er populære turmål. Tilretteleggingstiltakene skal sørge for at de besøkende får en god opplevelse samtidig som naturverdiene ivaretas, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Les mer om status for Norges verneområder på Miljøstatus

Regjeringens handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →