Nå er det fint i fjellet: – 15 centimeter nysnø som gir et perfekt skiføre

> Lesetid: 5 minutter <

Mildvær tidligere i vinter har gitt et godt underlag for nysnøen som nå har lagt seg oppå. Det gir perfekt skiføre flere steder i fjellet.

Statskog Fjelltjenesten har hatt folk i fjellområdene i Nordland, Troms, Femundsmarka og Rørosvidda. Observasjonen ble gjort tidlig i februar 2022. Rapporten viser fine forhold i fjellet.

– Mildvær og regn tidligere i vinter har gitt et hardt underlag selv langt opp i fjellet. Skiføret er stort sett veldig bra, men i vindutsatte områder er det hard skare, melder Statskog Fjelltjenesten i en pressemelding.

På fjellvann som ikke er regulert er det solid is, men det kan være noe overvann under et lag av tørr snø, melder Fjelltjenesten. All ferdsel på islagte vann er forbundet med risiko. Regulerte vann er uforutsigbare.

Fint skiføre i Femundsmarka. Snøen bærer brukbart. Foto Sjur Åsgård

Fjelltjenesten har oppdaterte rapporter fra Nord-Troms, Senja, Midt-Troms, Ofoten, Sør-Troms, Salten, Nord-Helgeland, Sør-Helgeland, Rørosvidda og Hedmarksvidda:

Nord-Troms: skumle skavler på lesidene

I Nordreisa er det mye snø i lavlandet. Ved Caraelv er det målt rundt 1,85 meter ved Sieimma.

– Vi ser mange elg fra Saraelv og sørover. De bruker elva som transportvei og beiter aktivt på kantvegetasjonen. Særlig kalvene sliter med såpass mye snø. Turfolket anmodes om å ta særlig hensyn ved ferdsel i området, sier Kjetil Bjørklid i Statskog Fjelltjenesten.

På fjellet er det fine forhold stort sett overalt der vinden ikke har blåst bort snøen

Det er en del skumle skavler på lesidene der det har samlet seg mye snø. Så vær obs på skredfarlig terreng

Statskog Fjelltjenesten

I Kvænangen er det godt med snø. Det har nok vært noe mildere enn i Nordreisa og dermed er det ikke fullt så løst.

Den 27. januar var det fine forhold Inne på fjellet. Skiftende vindretninger hadde gjort snødekket flatt som et stuegulv, og med et skarelag på toppen.

– Her ser vi at det har samlet seg mye snø i le-heng og bekkedaler. Selv om det pr. dato bare meldes moderat skredfare i regionen, kan slike steder bygge opp betydelige hengeskavler. Det er all grunn til å være ekstra oppmerksom, oppfordrer Kjetil Bjørklid.

Senja og Midt-Troms: solide snøforhold

Flere uker med snøfall ble etterfulgt av et par dager med regn og mildvær. Deretter fulgte et lett snødryss og en kuldeperiode med klarvær.

– På Senja har dette resultert i solide snøforhold, sier Kjetil Letto i Statskog Fjelltjenesten.

Et kompakt, bærende skarelag med 15 centimeter lett snø på toppen gjør terrenget lettgått og nedkjøringene til en lek.

Kjetil Letto, Statskog Fjelltjenesten, om forholdene på Senja

Skibotn og Dividalen fikk mildvær som sørget for en god såle med kompakt snø i bunn. I skogen ligger det rundt 20 cent løssnø på toppen.

På utsatte steder og i snaufjellet er snøforholdene mer vindpåvirket og hardpakket. Vær oppmerksom på usikre isbroer.

Ofoten og Sør-Troms: mye snø, våt nedbør og vind

– Etter lang tid med mye uvær på fjellet, er det endelig klarnet opp og føret har satt seg, sier Arild Bondestad i Fjelltjenesten.

– Det er kommet mye snø, men også våt nedbør, og sammen med sterk vind, har været satt sitt preg på fjellet i Ofoten og Sør-Troms.

Det er mye snø både i lavlandet og på høyfjellet. Ved riksgrensen på Bjørnfjell er snødybden målt til 1,9 meter. I Norddalen i Skjomen er dybden 78 cm.

Mildværet og vinden har ført til hardt og skavlete føre, men mange steder er skiføret bra, rapporterer Fjelltjenesten. På sjøer og vann er det mer overvann enn snø på isen opp til over 700 moh. Myrer i lavlandet har også delvis magasinert mye vann under snøen.

Salten: godt skiføre i høyden

Etter en lengre periode med mye vind og nedbør har forholdene i fjellet stabilisert seg. Det er et godt skiføre i høyden, mens det i fjellskogen er noe løsere føre der vinden ikke har tatt.

Det er rikelig med snø i fjellet for årstiden å være. Snømengdene ligger mellom 60 og 120 centimeter.

Jim Kristensen, Fjelltjenesten

Enkelte bekker og mindre elver kan fortsatt være åpne eller ha svak is. På grunn av regnet i januar har de fleste fjellvann noe overvann under et lag med tørrsnø. Balvatnet i Sulitjelma er målt i fast trasé over vannet og her var isen 45 centimeter i ett lag.

– Vi ber turgåere ta et særlig hensyn til rein på beite, og la den få beite i fred. Dette på grunn av mye is-skare og stedvis dårlige beiteforhold i fjellet, sier Jim Kristensen i Fjelltjenesten.

Nord-Helgeland: 10-15 centimeter nysnø gir et perfekt skiføre

– Isen er god og skiføret er stort sett veldig bra, men regnværet har medført islag på områder som ikke har vært snødekket. Dette kan gi noen ubehagelige overraskelser og utfordringer i brattere terreng, advarer Arild Bjørge i Fjelltjenesten.

Mange steder er det 10-15 centimeter nysnø som gir et perfekt skiføre.

Mildvær og regn tidligere i vinter har gitt et hardt underlag selv langt opp i høyfjellet.

Sør-Helgeland: åpne bekker med rennende vann

– Det er brukbart med snø, men det varierer mellom områder, sier Lars Lorentzen i Fjelltjenesten.

– Mange bekker er åpne med rennende vann. Dette gjelder også til dels over tregrensen. Det er viktig å være oppmerksom på dårlige snøbruer over bekker og overvann på innsjøer.

En del skavler har bygd seg opp i fjellet, men ellers er det fine forhold for skiturer de fleste områder. Det er et skarelag i snøen i flere områder, skren bærer en person på ski nokså bra.

Femundsmarka og Rørosvidda: gode forhold for skigåing og friluftsliv

– En forholdsvis snørik og vindfull vinter har sørget for gode forhold for skigåing og friluftsliv. Snøen bærer brukbart til at det er såpass tidlig på vinteren, rapporterer Sjur Åsgård i Statskogs Fjelltjenesten i Midt-Norge.

Særlig i høyden er snøen pakket til godt skiføre. Det er mer eller mindre overvann og sørpe med et snølag over på de aller fleste sjøer og tjern.

Det er svært dårlige beiteforhold mange steder i fjellet og reinen sliter med å komme gjennom snøen. Vis derfor hensyn til dyrene.

Arild Bondestad, Fjelltjenesten

Fjelltjenesten: – Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff periode for reinen og de trenger ro på beitene, opplyser Fjelltjenesten. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber, la den få gå i fred.

Samarbeid om turportalen ut.no

Turportalen ut.no er gratis og byr på informasjon og inspirasjon til turer i norsk natur. Statskog samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes landsforbund om turportalen ut.no. Alle Statskogs utleiehytter og åpne buer og koier er registrert på ut.no.

Informasjon om is og skredfare

Islagte vann er aldri helt trygge, selv om rapportene viser god istykkelse. Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vann med stor gjennomstrømming. Regulerte vann har usikker og uforutsigbar is. På islagt vann og elv må man alltid ferdes ansvarsfullt. Ikke anta at isen er trygg, selv om andre er utpå.

På nettstedet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag. For isvarsling og snøskredfare gir Varsom.no informasjon.

Etter lang tid med mye uvær på fjellet, er det endelig klarnet opp og føret har satt seg.

Arild Bondestad, Fjelltjenesten
Fint i fjellet: Sol over Raisduottarhaldi, den høyeste toppen i Nordreisa kommune med 1361 moh. Foto: Tarjei Gunnestad

Fakta: Fjelltjenesten

  • Fjelltjenesten er Statskog sitt profesjonelle feltapparat.
  • Statskog Fjelltjenesten ble etablert i perioden 1984 – 1989.
  • Fjelltjenesten leverer tjenester til flere oppdragsgivere ut over Statskog; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratet, statsforvaltere, kommuner, forskningsinstitusjoner, elv- og grunneierlag, kraftlag, Turistforeningen (DNT) med flere.
  • Ansatte i Fjelltjenesten har begrenset politimyndighet for å ivareta oppgaver innen naturoppsyn. Dette innebærer også et tett samarbeid med politi og Statens naturoppsyn.
  • Fjelltjenesten har i dag 17 ansatte tilknyttet Statskogs lokalkontor i Troms, Nordland og i Sør-Norge.
    Kilde: Statskog, Fjelltjenesten
Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Knut Øsmundset

Journalist, fotograf og grafisk designer. Nysgjerrig på naturen og gjerne på villspor: rutene ikke alle går, og turene som ikke gikk som de skulle. Det er gode opplevelser i de små ekspedisjonene. Av og til er et telt i hagen nok.
View all posts by Knut Øsmundset →