Naturen forsvinner: 7 av 10 vil stoppe tap av natur med nye markagrenser

> Lesetid: 2 minutter <

For å begrense nedbygging mener mange at kommuner med by- og tettstedsnær natur bør innføre egne markagrenser, tilsvarende markagrensa i Oslo.

Det viser en undersøkelse fra Ipsos.

– Beslutninger om nedbygging i hver enkelt kommune kan virke udramatisk, men det er når vi ser sum-effekten av hva som skjer i alle kommuner at vi forstår hva vi er i ferd med å miste, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

En undersøkelse fra 2023 viser at annenhver nordmann (50 prosent) mener det tillates for mye utbygging i naturen her i Norge. I 2021 lå tallet på 41 prosent.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, og har tatt initiativ til begge undersøkelsene.


Friluftsliv og naturopplevelser betyr svært mye for de aller fleste av oss, men dessverre viser kartlegginger at naturen er i dårligere tilstand enn på lenge.

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Når naturen der folk bor blir bygget ned, går det også utover folks mulighet til å drive med friluftsliv og oppleve naturen der de bor. 

– Hele 72 prosent sier at de mener alle kommuner med by- og tettstedsnær natur bør innføre varige utbyggingsgrenser tilsvarende markagrensa i Oslo, for å sikre folk tilgjengelig natur, sier Lier.

Før hadde Norge flere store områder med inngrepsfri natur. Disse blir det stadig færre av. 

Villmarka utgjorde ved starten av 1900-tallet rundt halvparten av landet. Nå utgjør den kun 11,5 prosent, viser tall fra Miljødirektoratet.

Villmarkspreget natur er natur som ligger fem kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep.

FN: Menneskeskapte endringer er hovedtrusselen

FN har erklært at verden står overfor en naturkrise. Hovedtrusselen mot naturen er menneskeskapte endringer, som bygging av blant annet hytter, veier og energianlegg.

Markagrenser er ikke den eneste løsningen for å få bukt med tap av natur. Men det kan være et viktig grep blant flere, mener generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

Vil ha kommunalt regnskap for naturverdier

– Det er behov for langt tydeligere nasjonale retningslinjer der hensynet til naturen veier mye tyngre enn det gjør i dag, sier Lier i pressemeldingen.

– Når regjeringen legger opp til sterkt lokalt selvstyre, må kommunene sikres kompetanse og kapasitet på natur og friluftsliv, og det må som et minimum stilles krav om at alle kommuner kartlegger og lager regnskap for sine naturverdier, avslutter Lier.

Generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv. Foto: Norsk Friluftsliv / pressemelding

Fakta: Norsk Friluftsliv

  • Norsk Friluftsliv: en fellesorganisasjonen for 18 store friluftslivsorganisasjoner i Norge, med over 950.000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.
  • Inspirasjon og inkludering: Organisasjonen jobber med å inspirere flere til å komme seg ut oftere, informere om allemannsretten, stoppe nedbygging av naturen, mer friluftsliv i skoler og barnehager, og inkludering gjennom friluftsliv.
  • Friluftlivets uke: Norsk Friluftsliv jobber for at medlemsorganisasjonene er i best mulig stand til å bidra til friluftsglede for flere – oftere. Arrangerer Friluftslivets uke hvert år over hele landet, fra første helg i september.
  • Medlemsorganisasjoner: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM-speiderne, Kristen Idrettskontakt, Norges klatreforbund, Norges orienteringsforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes landsforening, Norsk Kennel klub, Norges Seilforbund, Det norske Skogselskap og Norges Sopp- og nyttevekstforbund.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →