Naturen forsvinner i et alarmerende tempo: Nå har vi brukt opp jordas ressurser for i år

> Lesetid: 2 minutter <

– Hvert år tar vi ut mer ressurser enn det vi har råd til å bruke, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Onsdag 2. august er det Earth Overshoot Day, dagen hvor vi har brukt opp jordas fornybare naturressurser for i år, melder WWF i en pressemelding.

Det er organisasjonen Global Footprint Network som hvert år regner ut en dato for overforbruksdagen.

Redusere utslipp og stanse naturtap

I fjor ble dagen markert 28. juli. Den positive utviklingen på fem dager skyldes i hovedsak oppdaterte og forbedrede data.

Den reelle forbedringen er på under én dag, opplyser organisasjonen.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: Haakon Nordvik / WWF pressemelding

– Det kan se ut som om den negative utviklingen flater ut noe. Hvor mye av dette som skyldes krevende økonomiske tider eller bevisste tiltak for å redusere utslipp og stanse naturtap, er vanskelig å si, sier Andaur.

For å nå FNs klimapanels mål om å redusere utslippene på verdensbasis med 43 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010, må Earth Overshoot Day flyttes tilbake med 19 dager hvert år de neste sju årene.

Produksjon og forbruk

Hele 90 prosent av naturtapet i verden og 50 prosent av alle klimagassutslipp skyldes måten vi produserer og forbruker varer på.

I dag har Norge det 26. høyeste forbruket i verden målt per innbygger. Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder.

Så, hva skal til? En global økning av lavutslippsenergi fra 39 til 75 prosent vil for eksempel flytte Earth Overshoot Day 26 dager tilbake.

Løsninger for å halvere matsvinn vil bidra. En global halvering vil flytte datoen ytterligere 13 dager tilbake.

Etterlyser bedre ordninger

WWFs årlige naturundersøkelse viser at hele 48 prosent av de spurte mener det er politikerne som har det største ansvaret for at Norges forbruk skal være innenfor planetens tålegrenser.

Undersøkelsen viser også at stadig flere etterspør flere panteordninger, strengere krav til kvalitet, flere bruktbutikker og at produkter med lavere miljøavtrykk skal bli billigere.

Overforbruksdagen 1971-2023: Dagen kommer stadig tidligere på året. Illustrasjon: WWF pressemelding

Fakta: WWF

  • WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner.
  • Jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter i mer enn hundre land.
  • WWF jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →