Naturmangfold: Vellykket utsetting av 30 havørn

> Lesetid: 2 minutter <

Havørnungene har fått hvert sitt satellittmerke. Slik kan forskerne følge med på hvordan de klarer seg.

21 norske havørnunger ble i sommer satt ut i Irland og snart slippes ni fri i Spania. 

– Utsettingene er milepæler i gjenetableringen av arten fordi de styrker den gjenetablerte bestanden i Irland, sier Duncan Halley, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

På Spanias atlanterhavskyst etableres en ny kjernebestand av arten. Det er 150 år siden sist arten var etablert der.

Tidligere er norske havørner innført i Skottland, og fugler klekket der har videre bidratt til gjeninføring i England.

Norske havørner godt på vei å gjenetablere arten på hele av dets tidligere utbredelse på Europas Atlanterhavetskysten.

Duncan Halley, forsker NINA
21 ørner ble hentet fra Norge til Irland tidligere i år. Her fra inspeksjon av et norsk havørnreir. Foto: Duncan Halley / NINA.

Fløyet fra Norge tidlig på sommeren, sluppet fri i august

Havørnungene ble fløyet til Irland og Spania tidlig i sommer. Ungene har tilbragt sommeren i innhegninger. De er satelittmerket.

Både i Irland og Spania får ungene tilgang til matlagre mens de gradvis lærer å skaffe mat selv. Dette etterlikner naturen, hvor voksne havørner fortsetter å dumpe mat ved reiret også etter at ungene har flyet. 

Midt i august ble de 21 unge havørnene sluppet frived Shannon-elvemunningen, ved Lough Derg, i Waterford og i Killarney nasjonalpark.

De spanske fuglene holdes i fangenskap noe lengre, i et stort felles bur som tillater full utvikling av flygeevnen samt sosiale adferd mellom ungene. Taket og en side av buret åpnes tidlig i oktober.

Vellykket reintroduksjon i Irland

Mellom 2007 og 2011 ble 100 unge havørn sluppet fri i Killarney nasjonalpark i Irlands. Den andre fasen av reintroduksjonsprosjektet ble iverksatt i fjor.

Motivasjonen for å gjenintrodusere havørn er å bidra positivt til både naturmangfold og kulturarv i Irland. På sikt håper man å se positive ringvirkninger for turisme, økonomi og lokalsamfunn. 

Fakta: Havørn

 • Havørn er en fugleart i haukefamilien. Den er Norges største rovfugl, og den av våre fugler som har størst vingespenn.
 • Hunnfuglen er størst, med et vingespenn på opptil 2,65 meter og største kjente vekt på 6850 gram. Ungfuglen er delvis hvitspettet i en ellers mørkebrun drakt med jevnt mørkebrun hale.
 • Havørnen har en meget spredt, men vidstrakt utbredelse: fra Grønland og Island i nord til Irak i sør, og gjennom Sentral-Asia og Nord-Asia til Stillehavet i øst. Bestanden har avtatt sterkt etter andre verdenskrig.
 • Havørnen får fullvoksen drakt etter 4–5 år og er da nokså ensfarget mørkebrun bortsett fra halen, som er blitt rent hvit, og ungfuglens svarte nebb er blitt gult.
  Kilde: Store norske leksikon

Fakta: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 • Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
 • NINA ble etablert i 1988. Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo.
 • I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. 
 • NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering.
 • NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring med både naturvitere og samfunnsvitere i staben.
  Kilde: NINA
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →