Nye attraksjoner ved Vøringsfossen, Besseggen og Torghatten

> Lesetid: 3 minutter <

Sesongen 2024 skal Statens vegvesen fullføre en mangeårig oppgradering og utbygging av tre ikoniske turistattraksjoner: Torghatten, Gjende og Vøringsfossen.

Gjennom 30 år har Statens vegvesen tilrettelagt 18 utvalgte strekninger, Nasjonale turistveger, gjennom vakker og variert natur.

Nyskapende arkitektur i form av rasteplasser, utsiktsramper og servicebygg, sammen med tankevekkende kunst inspirerer og begeistrer i både inn- og utland, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Tilretteleggingen bidrar til verdiskaping i reiselivsnæringen, i tråd med satsingens hensikt, skriver Statens vegvesen.

I løpet av 2024 fullfører Statens vegvesen fem nye arkitekturtiltak samt reåpner en gammel rasteplass etter nødvendig oppgradering: Torghatten, Gjende, Vøringsfossen, Sognefjellet, Lofoten og Varanger.

Torghatten, Nasjonal turistveg Helgelandskysten

Servicebygg, parkering, stier, trapp og fjellsikring: Her kommer blant annet et nytt arkitekttegnet servicebygg i tre og glass med toaletter, informasjon og utstillinger. Bygget danner et naturlig startpunkt for vandring opp til og gjennom hullet på tilrettelagte sherpastier og trapper. Derfra fører en natursti og en universelt tilrettelagt sti langs Sørfjæra tilbake til parkeringsplassen.

 • Arkitekt: Atelier Oslo. Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS.
 • Planlagt åpning i juni.
Torghatten, Helgelandskysten. Illustrasjon: Atelier Oslo/Statens vegvesen pressemelding

Gjende, Nasjonal turistveg Valdresflye

Servicebygg med kafé og toalett (fase 2): Gjendeosen er en travel møteplass ved innfallsporten til Jotunheimen nasjonalpark. Herfra kan du gå fotturen over ikoniske Besseggen. Ved Gjende fullfører Statens vegvesen et komplett turistveganlegg med et nytt servicebygg med kiosk, café og toalettanlegg.

Med det nye bygget avslutter Statens vegvesen sitt flerårige arbeid med å løfte Reinsvangen og Gjende til et fullverdig nasjonalt turistanlegg. Her er det blant annet ny brygge i betong, et servicebygg med sittebenk under tak for ventende på Gjendebåtene. På Reinsvangen er eksisterende parkering utvidet, det er nytt servicebygg med toaletter, sittebenk for reisende med shuttlebusser og sykkelparkering under tak for utleiesykler. 

 • Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS.
 • Planlagt åpning i juni.
Gjende, Valdresflye. Illustrasjon: Knut Hjeltnes/Statens vegvesen pressemelding

Vøringsfossen, Nasjonal turistveg Hardangervidda 

Fossatromma: Utsiktsplattformer, sti og toalett (fase 3): Vøringsfossen er kanskje den mest kjente fossen i landet. Her stuper store vannmengder 182 meter fra Hardangerviddeplatået ned i Måbødalen. I år kompletterer Statens vegvesen området med et stort parkeringsplassanlegg, offentlig toalett, utsiktspunkter og landskapsarbeider på Fossatromma.

Turistene vil med det kunne oppleve Vøringsfossen og Måbødalen fra nye perspektiver. Det nye anlegget vil bli supplert med toalett med samme standard og kapasitet som på Fossli i løpet av høsten 2024.

 • Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk AS.
 • Planlagt åpnet i september.
Vøringsfossen, Hardangervidda. Foto: Frid-Jorunn Stabell/Statens vegvesen pressemelding

Liasanden, Nasjonal turistveg Sognefjellet

Nyåpning: Oppgradering av servicebygg, nye rasteplassmøbler og to le-skur: Liasanden har vært stengt et par år for restaurering av toalett, nye utearealer med sittegrupper og bedre fasiliteter for syklister gjennom to le-skur. Rasteplassen har vært populær siden den ble åpnet i 1997.

 • Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitekter AS.
 • Planlagt åpnet i juni.
Liasanden, Sognefjellet. Foto: Werner Harstad/Statens vegvesen pressemelding

Hamningberg, Nasjonal turistveg Varanger

To servicebygg med toalett, oppgradering av parkeringsplass: Langs Varangerfjorden har Statens vegvesen utviklet en serie fugleskjul på steder der arktisk fugl samles og oppholder seg. Lengst nord og øst ligger Hamningberg. Statens vegvesen etablerer to toaletter og en ny opparbeidet parkeringsplass.

 • Arkitekt: KAP – Kontor for Arkitektur og Plan AS.
 • Planlagt åpnet i september.
Hamningberg, Lofoten. Illustrasjon: KAP/Statens vegvesen pressemelding

Hauklandstranda, Nasjonal turistveg Lofoten

Kafe og servicebygg, parkering og stier: Hauklandstranda har lenge vært brukt som rekreasjonsområde og badeplass i Vestvågøy. I det store landskapsrommet er det et lite gresskledd høydedrag. Fra høyden her er det et flott skue over stranda, havflaten og fjellene i sørvest. Det nye servicehuset kroner derfor høyden og strekker seg mot både parkeringsområdet og utsikten.

 • Arkitekt: Arne Henriksen Arkitekter AS.
 • Planlagt ferdig i desember.
Hauklandstranda, Lofoten. Illustrasjon: Arne Henriksen Arkitekter AS/Statens vegvesen pressemelding

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →