Satser millioner for å styrke villaksstammen

> Lesetid: < 1 minutt <

Statskog gir tre millioner kroner til laksetrapper i Beiarelva. Prosjektet er estimert til totalt 45,6 millioner kroner.

Tiltaket vil gi en kraftig økning i lakseførende strekning, melder Statskog i en pressemelding.

Prosjektet er estimert til totalt 45,6 millioner kroner og har i flere omganger mottatt bevilgninger over statsbudsjettet.

I tillegg bidrar Statkraft, Beiarn kommune, Beiarelva SA og regionalt næringsliv med midler til utbyggingen.

Villaksen er under press og regnes som nært truet. Disse laksetrappene vil legge grunnlag for at laksestammen i Beiarelva over tid kan bli vesentlig styrket.

Landbruks- og matminister Sandra Borch

Rydder skog og stiller grunn til disposisjon

– Laksetrappene i Beiarelva vil gi betydelig økt gytestrekning med gode oppvekstsvilkår, sier regionsjef Tore Bjørnstad.

Statskog bidrar med en ressurs i prosjektstyret, tar hånd om skogrydding av traseer for adkomst og stiller grunn til disposisjon for laksetrappene.

– Det vil både styrke villaksstammen og bidra til å skape verdier for lokalsamfunnet. Samtidig vil Statskog kunne gjøre laksefiske tilgjengelig for flere.

Første oppgang i 2025

Laksetrappene bygges i Høgforsen og Bruforsen.

Oppstart av arbeidet forventes å skje våren 2023.

Vannstand og andre forhold vil påvirke framdriften, men det forventes at første oppgang av laks over Høgforsen og Bruforsen vil komme i 2025.

Fakta: Beiarelva

  • Beiarelva er et ca. 56 kilometer langt vassdrag i Beiarn kommune i Nordland fylke.
  • Elva følger hoveddalføret i Beiarn og renner ut i Beiarfjorden ved Tvervik.
  • Den har sitt utspring øverst i Beiardalen, innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalparks grenser.
    Kilde: Wikipedia

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →