Siste telling viser en svak nedgang i antall moskuser

> Lesetid: 2 minutter <

Norges eneste bestand av viltlevende moskus finnes på Dovrefjell. Målet er å holde bestanden på 200 vinterdyr. I år ble det registrert 203 dyr. Etter tellingen er flere individer døde.

– Etter vintertellingen i februar er det registrert at flere kalver mistet livet. Siden bestanden nå er under 200 individer, vil det ikke være aktuelt med målretta uttak denne vinteren, sier avdelingslder Ivar Myklebust i Miljødirektoratet.

Moskustellingen ble gjennomført i februar. Den viste en svak nedgang i antall moskuser fra i fjor, da det ble funnet 214 dyr, melder Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Overlevelsen til kalvene varierer fra år til år. I 2023 døde svært mange kalver av lungebetennelse. En svært våt sommer skapte vanskelige forhold for kalver og gode forhold for utvikling og smitte av bakterier som gir lungebetennelse, forklarer Myklebust.

En del kalver døde også av munnskurv. Dette er en smittsom virussjukdom som er vanlig hos storfe, men som også rammer andre drøvtyggere, blant annet moskus, skriver skriver Veterinærinstituttet om sykdommen. Sykdommen kjennetegnes med vortelignende utvekster med sår og skorper rundt munn og nese – og i enkelte tilfeller nederst på føttene.

Fra september 2023 til februar 2024 ble kalvebestanden redusert fra 43 til 21 kalver.

Moskus – en fremmed art

Moskus er en såkalt fremmed art og hører strengt tatt ikke hjemme i den norske naturen. Derfor er det viktig å følge bestanden tett og holde løpende oversikt over antall, produksjon og dødelighet, skriver Miljødirektoratet.

I forvaltningsplanen fra 2017 er det et mål om at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr, og man har siden da redusert vinterbestanden forsiktig ned fra rundt 250 dyr. SNO er ansvarlig for å ta ut dyr, dersom det er aktuelt.

Fakta: Moskustellingen

  • Miljødirektoratets feltapparat, Statens Naturoppsyn (SNO), har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden på Dovrefjell.
  • SNO gjennomfører årlige tellinger.
  • I februar 2024 ledet mannskap fra SNO årets vintertelling med bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Dovre Fjellstyre og Lesja fjellstyre.
  • Statsforvalteren i Trøndelag har et ekstra ansvar for å samordne og veilede de ulike aktørene som er involvert. Statsforvalteren har utarbeidet en forvaltningsplan som gir oversikt over forvaltningsmål, tiltak, og roller.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →