Friluftsvann

Fraråder bading etter funn av sykdomsfremkallende bakterier

På grunn av det kraftige regnværet i det senere, er det målt høye verdier av potensielt sykdomsfremkallende bakterier i Rokosjøen i Løten kommune. Det frarådes derfor å bade ved den kommunale badeplassen Haverbekkvika i Rokosjøen inntil nye…