Tar vare på elva. NVE avslår søknad om bygging av vannkraftverk.

> Lesetid: < 1 minutt <

Skuåna Kraftverk SUS har søkt om tillatelse til å bygge Skuåna vannkraftverk i Lindesnes i Agder. NVE har vurdert at de negative konsekvensene ved prosjektet er så store at søknaden får avslag.

NVE mener at en utbygging av kraftverket vil ha stor negativ påvirkning på elva. Elva er et viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret i et nasjonalt laksevassdrag.

NVE har derfor lagt stor vekt på ulempen byggingen vil ha på fisk og vannmiljø. 

Tørrere vannmiljø vil også gi negative konsekvenser for en lokalt viktig bekkekløft som er registrert i elven, melder NVE i en pressemelding. 

Få samfunnsmessige fordeler

NVE konkluderer med at byggingen av Skuåna kraftverk har få samfunnsmessige fordeler, og at tiltaket i liten grad kan bære ulemper for private og allmenne interesser.

Etter NVEs syn finnes det ikke avbøtende tiltak som vil redusere de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad, siden dette vil svekke lønnsomheten i prosjektet ytterligere. 

Kraftverket ville gitt en årlig produksjon på omtrent 3,6 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til omtrent 180 husstander. 

Les mer om saken her

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →