Friluftsliv for flere. Gir penger til tilrettelegging.

> Lesetid: < 1 minutt <

Tilskudd til økt tilgjengelighet: Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vikens tiltak bygger videre på satsingene i de tidligere fylkeskommunene, skriver fylkeskommunen på sine sider. Tilskudd skal gå til fysiske tiltak som gir økt tilgjengelighet til friluftslivsområder. Dette vil bli prioritert:

  • Mindre tiltak med kostnadsramme inntil 150.000 kroner med lokal medfinansiering eller egeninnsats.
  • Tiltak i regionale friluftsområder og i nærhet til byer og tettsteder, og områder med godt kollektivtilbud.
  • Større tilretteleggingstiltak dersom det innebærer en stor andel annen finansiering eller egeninnsats.

Tilskuddsordningen skal stimulere til at flere kan drive med friluftsliv og ta i bruk friluftsområder og ferdselsårer, uavhengig av funksjonsevne.

De tilgjengelige friluftslivsområdene skal være sosialt inkluderende møteplasser for alle, og bidra til trivsel og bedret fysisk og psykisk helse. Frivillige organisasjoner, som er registrert i enhetsregisteret, interkommunale friluftsråd og kommuner kan søke om tilskudd.

Neste søknadsfrist er 15. september 2021.

I koronaåret 2020 ble det delt ut 2 millioner kroner til 17 forskjellige tiltak.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →