Tørken fortsetter, svært lite vann i elvene

> Lesetid: 2 minutter <

Svært lite nedbør så langt i sommer har ført til synkende grunnvannstand, og svært liten vannføring i elver på Vestland og sørlige deler av Møre og Romsdal.

– Det meste tyder på at det blir tørre forhold på Vestland også ut august måned, sier statsmeteorologen fra Meteorologisk institutt Vibeke Wauters Thyness.

– Det ventes veldig lite nedbør og fortsatt relativt varmt vær, slik at situasjonen ikke vil bedre seg før starten av september.

Svært liten vannføring i elver

Flere grunnvannstasjoner i Vestland og Møre og Romsdal har blant de laveste observerte grunnvannstander for denne tiden av året.

Det lave grunnvannsnivået medfører mindre tilsig av vann til vassdragene, som igjen fører til at vannføringen i mange elver og bekker også er svært lav.

Følg med på drikkevannet

Lite vann fører til utfordringer for fiske, kraftproduksjon, landbruket og vannforsyning. NVE oppfordrer eiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin.

–  Hvis dagens værtype fortsetter utover august, uten nedbør av betydning, vil situasjonen forverres ytterligere. Flere vil kunne oppleve tørre brønner, sier hydrogeolog og seksjonssjef i NVE Hervé Colleuille i en pressemelding.

–  Hvis nivåene begynner å bli kritiske, kan det være aktuelt å innføre sparetiltak og restriksjoner, tilføyer Hervé Colleuille.

Figur: Kart over beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand, 05. august og 19. august. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av en hydrologisk modell (HBV). Sirklene viser observert døgnmiddelverdi for grunnvannstand. Kilde: senorge.no

Varmt og tørt i juni og juli

Årsaken til den synkende grunnvannstanden er tørt og varmt vær i juni og juli. Ifølge Meteorologisk institutt (MET) sin månedsrapport for juni og juli har det på landsbasis vært henholdsvis 2,3 og 1,6 °C varmere enn normalen.

I store deler av Vestlandet og Trøndelag var månedstemperaturen i juli mellom 2 og 3 °C over normalen, og månedsnedbøren mellom 10 og 50 prosent av normalen.

Ifølge MET fikk en rekke stasjoner i Vestland fylke 70 – 80 prosent mindre nedbør enn normalen i juli.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →