Usikker på hva du skal gjøre om du er først til en ulykke?

> Lesetid: 3 minutter <

Når en alvorlig ulykke skjer, er innsatsen til den første på stedet helt avgjørende. Men mange frykter å komme først, viser en undersøkelse.

Mange er også usikre på hvor de skal ringe og når de skal ringe. Mange ringer for sent.

13.–23. mars arrangeres Akuttaksjonen

– Mangel på kunnskap og stor usikkerhet gjør at mange kvier seg for å være førstemann på stedet, sier Hilde Wara i en pressemelding. Hun er sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hun jobber i tillegg som luftambulanselege og anestisilege ved sykehuset i Kirkenes.

I en fersk undersøkelse Stiftelsen Norsk Luftambulanse har gjort svarer 58 prosent av de unge i alderen 15-25 år at de frykter å komme som den første til en ulykke.

Den samme gruppa forteller også at det er mer enn 2 år siden de hadde opplæring i hjerte- og lungeredning.

– Vi blir bekymret over at en så stor gruppe av den yngre delen av befolkningen mangler livsviktig kunnskap. På lang sikt kan det skape en utfordring vi ikke ønsker oss, sier sjeflege Hilde Wara.


Den første innsatsen man gjør er av stor verdi for redningsmannskapene som etter hvert kommer til.

Hilde Wara, sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Wara har mange ganger vært i situasjoner hvor det står om livet og sett hvor viktig innsatsen til førstemann er.

– Vi trenger en nasjonal dugnad slik at enda flere lærer seg livsviktig førstehjelp, men også enkelt kan vedlikeholde den. Det er vel så viktig, understreker sjeflegen.

1 av 3 ringer for sent

Ifølge tall fra Nasjonalt Traumeregister skjer det i gjennomsnitt 20 alvorlige ulykker hver eneste dag i Norge. Av disse er to-tre ulykker livstruende.

Mange er usikre på hva de skal gjøre når skadene er alvorlige. De sjekker først puls og legger kanskje pasienten i stabilt sideleie, før de ringer. Foto: Jon Tonning/Redningsselskapet/pressemelding

– Det er bra at folk velger å gjøre noe, men hvis skaden er alvorlig er det også viktig å varsle tidlig slik at man får kvalifisert helsehjelp, sier lege og professor i prehospital akuttmedisin Stephen Sollid. Han er påtroppende generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Når du ringer legevakt eller 113 kommer du i kontakt med kvalifiserte personer som forteller deg hva du skal gjøre mens du venter på at hjelpen kommer, sier lege Stephen Sollid.

For å øke folks bevissthet og senke terskelen for å gjøre noe, arrangeres Akuttaksjonen i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Det er viktig å ringe riktig nummer, men er man i tvil om liv og helse er i fare skal man ringe 113, sier Stephen Sollid.

Fakta: Akuttaksjonen 2024 

 • Arrangeres av Stiftelsen Norsk Luftambulanse fra 13.–23. mars. 
 • Handler om å få flere til å varsle nødetatene i tide.  
 • Aksjonen er et bidrag til den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv», som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og en rekke organisasjoner. 
 • Er du redd for at liv eller helse er i akutt fare? Ikke vent og se – ring 113. 
  Kilde: Norsk Luftambulanse

Fakta: Sammen redder vi liv

 • Et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke frivillige organisasjoner og stiftelser.
 • Målet er å øke samfunnets beredskap ved hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og andre alvorlige skader som er tidskritiske.
 • Den nasjonale førstehjelpsstrategien «Sammen redder vi liv» ble startet opp i februar 2017.
 • Samarbeidsprosjektet legger til grunn at befolkningen er en viktig ressurs som kan begrense skadeomfanget ved akutt sykdom eller skade.
  Kilde: Sammen redder vi liv

Fakta: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon.
 • Stiftelsen støttes av rundt 300.000 privatpersoner og 4000 bedrifter.
 • Datterselskapet Norsk Luftambulanse Helikopter driver legehelikoptervirksomhet på oppdrag fra staten, og er operatør på alle landets 13 baser for legehelikopter.
 • Alle datterselskapene, Norsk Luftambulanse Helikopter, Norsk Luftambulanse Fly, Norsk Luftambulanse Teknologi og Ambulanseforum, er viktige for å oppnå stiftelsens formål – å fremme avansert prehospital akuttmedisin.
  Kilde: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →