Vet lite om villsvin i Norge. Nå er første dyr merket med GPS-sender.

> Lesetid: < 1 minutt <

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har for første gang merket et villsvin med GPS-sender i Norge.

Målet med merkingen er å få en bedre forståelse av hvor villsvinene lever og sprer seg i landet, melder NINA i en pressemelding.

NINAs oppfordring er klar og tydelig til jegere: Ikke skyt merkede villsvin.

Vi vet i dag lite om villsvinene i Skandinavia. Sverige har en større bestand som stammer fra rømte dyr fra innhegninger og det er denne som nå holder på å etablere seg i Norge. Villsvinet er en fremmed art i Norge og regnes som uønsket.

Merket ung hann

NINA har i samarbeid med Veterinærinstituttet fanget og satt sender på et villsvin i Prestebakke i Halden kommune. Villsvinet er en ung hann på 68 kg.

Dette er det første villsvinet som er merket med sender i Norge.

– Dette er det første av flere villsvin vi planlegger å merke med GPS-sender for å kunne studere hvilke områder de bruker, og hvor villsvinene sprer seg, sier prosjektleder Inger Maren Rivrud hos NINA.

Afrikansk svinepest er en svært alvorlig smittsom virussykdom hos gris. Det fryktes at den kan spre seg fra villsvin til grisebesetninger, men sykdommen er så langt ikke registrert i Norden.

Undersøker nærhet til gårdsdrift

Kunnskapen som nå samles inn vil være et nyttig verktøy for å nå målene i Miljødirektoratets og Mattilsynets handlingsplan mot villsvin.

– Vi vil blant annet ha et spesielt fokus på hvor mye tid som tilbringes på innmark gjennom året, som en basis for skadepotensiale, men også hvor mye tid som brukes ved kjente åteplasser, sier Rivrud.

– Det vil i denne sammenhengen også falle naturlig å undersøke nærhet til gårdsdrift, med tanke på overføring av sykdommer og parasitter.

Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →

1 thought on “Vet lite om villsvin i Norge. Nå er første dyr merket med GPS-sender.

Comments are closed.